Tání ledovců může mít smrtící následky.

Vědci ze Spojených států a Číny odjeli do Tibetu na místa, kde jsou nejstarší ledovce a začali je zkoumat. Objevili v nich 28 druhů různých virů, které zamrzly, ale pořád jsou naživu. Pokud začnou ledovce náhle tát, viry ožiji.

A nyní, na pozadí koronaviru, vznikla hrozná panika. Starověké viry byly zmrazeny asi 15 000 let. Co přinesou lidstvu?! Říkají, že by to mohlo být ještě horší než koronavirus!

Je to možné. Je to hrozný objev. Ale může to zchladit všechny horké hlavy. V první řadě politiků. Všechno závisí na nich.

Jak jsou politici spojení s viry?

Politici jsou spojeni s tím, že pomáhají aklimatizaci Země, oteplování a všemu ostatnímu. To vše závisí na nich. Nechť do toho problému investují miliardy. A možná se podaří a uslyší, co říkám a nebude třeba vrážet žádné miliardy do Země, ale vzdělávat obyvatelstvo. Nasměrovat obyvatelstvo ke sjednocení. Protože i vzdělání souvisí s viry.

Svým chováním, nedostatkem sbližování mezi sebou… My se již musíme sbližovat, v souladu s plánem přírody. Pokud se navzájem nezačneme vážně sbližovat v jediné lidstvo, pak nás samozřejmě čekají obrovské – obrovské problémy! A to není jen tání ledovců.

Porušujeme celou ekologii, integrální ekologii zeměkoule a celý okolní prostor. Porušujeme tím ekologii ve Sluneční soustavě! Nerozumíme tomu, neboť to jsou uzavřené systémy, které se navzájem ovlivňují. Za prvé, my, Slunce, Měsíc. To vše je tak blízko (jen nám se to zdá být daleko), takové úzce propojené systémy, že to jednoduše může mít nepředvídatelné důsledky, a navíc velmi rychle. Musíme o tom přemýšlet. K tomu však potřebujeme jiné politiky a jiné vůdce, obecně jiné řízení Země.

Jak přemýšlí politici!

Pouze jak odvolat jeden druhého z funkce, ujmout se vlády na rok nebo dva, a kvůli tomu jsou připraveni obětovat veškerou prosperitu lidstva. Nevím, jak to popsat tak, aby to zasáhlo srdce lidí. Ale pokud by si lidstvo přálo jiné řízení, obnovilo by to pořádek.
Ale lidstvo nechce. Nechce si to uvědomovat. Zavírá oči. Ale teď, možná, těmito údery… A budou neustále narůstat. I když najdou protilátku proti tomuto viru, přijdou další věci, bude to ještě horší. A další protilátky – a ještě hůře, a tak dále.

Nejsem proti hledání protilátek. Jenom to považuji za hloupé, protože tím se nic nevyřeší. Celou dobu jdeme po té samé cestě omylů a pádů, omylů a pádů. Ale to není to, čím je třeba se zabývat. Člověk si musí uvědomit zdroj svého nesprávného postoje k sobě samému, k přírodě, k lidem, a pak se všechno podaří.

Lidstvo se zabývá hledáním prostředků, jak zastavit tání ledovců a tak dále.

Ale proč? To nejsou správné prostředky – mechanické! Na této úrovni se nic nevyřeší! Člověk se musí vždy pozvednout na vyšší úroveň. Jak říkal Einstein: „Chcete něco napravit? Pokud chcete přistát na stole, musíte vyskočit o něco výš.“

Jak tomu mají lidé porozumět? Nechť naslouchají kabalistům. Ti mluví naprosto rozumným, zdravým, v praxi vyzkoušeným způsobem a snaží se vše vysvětlit. Zatím jejich rozum nepřijímá to, co vede lidstvo ke vzájemnému sblížení …

Vzájemné sblížení je největší síla přírody. Protože tímto způsobem se projevujeme na lidské úrovni a snažíme se učinit přírodu maximálně integrální. A příroda se začne vyrovnávat na všech ostatních úrovních.

Vždyť, v čem tkví příčina celého problému? V tom, že se vše vychýlilo z rovnováhy. A pokud lidé začnou vytvářet tuto rovnováhu na své úrovni, a my už dávno nejsme v rovnováze, vidíš to na naších vzájemných vztazích, pak se začnou automaticky vyrovnávat všechny ostatní části přírody.

A co se stane?

Viry, které přišly, aby nás zabily, přijdou podpořit život.Všechno bude vyvážené. Budou fungovat správně, jak je třeba. V přírodě není nic špatného. To jenom my, na naší úrovni narušujeme harmonii interakce mezi přírodními silami, a proto se příroda takto projevuje na nižších úrovních.

Sopky, hurikány, viry – to vše jsou přírodní jevy, které již začínají být i na biologické úrovni. A pak budou na lidské úrovni. To znamená, že lidstvo náhle přestane rozumět tomu, co dělá, kde existuje, jako by bylo pod vlivem některých určitých narkotik. A s lidmi nemůžeš nic udělat. Budou chodit jako…jako odpojení, a jejich činy budou nepochopitelné a hrozné. Někoho napadne, aby stiskl tlačítko v nějaké jaderné elektrárně…

To znamená, že se problémy dostaly na úroveň člověka. Postupně se pozvedají nahoru. Jako když voda stoupá a zaplavuje všechny úrovně naší lidské budovy. Jsem vědec, ale je velmi těžké, aby mně slyšeli. Politici mně neslyší, a neuslyší.

Na koho se tedy obracím?

Na lidi. Vůbec se neobracím na politiky. Není třeba dělat nic jiného než probouzet lidi k uvědomění. Ne politiky, ti jsou programováni přírodou. Politici realizují to, co chtějí lidé.

Musíme si tedy přát, aby lidé chtěli správné cíle a pak to politici učiní. Politici – ti nic neslyší! Pro ně je nejdůležitější vládnout. Pokud uslyší, že to chtějí lidé, pak budou říkat a dělat to, co lidé chtějí. Hlavní je, že vládnou.

Co by teď měli lidé chtít, aby tím současně změnili politiky? Lidé by si měli přát vzájemné sjednocení a být v dobrém spojení.

Musíme přemýšlet o tom, co máme dělat. Protože pokud se to bude vyvíjet současným způsobem, egoisticky, pak to bude samozřejmě špatné. Musíme napravit, okamžitě napravit naši přirozenost, obrátit ji na souhlas se vzájemným sjednocením. A pak se to vyrovná. Nemáme kam odejít od těchto virů a jiných organismů. Všechny tyto organismy jsou biologické. Musíme to všechno rozvíjet k lepšímu. Pokud to všechno obrátíme k lepšímu, pak nám to neuškodí. Naopak, budou se spolu s námi účastnit jiného vývoje – civilizačního.Ve jménu života.Takže vše záleží na člověku.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *