Upřímná zpověď Karla Lagerfelda

Poznámka: Slavný módní návrhář Karl Lagerfeld dokázal v módě vytvořit svůj vlastní styl a jeho výroky jsou velmi populární. Překvapivě jsou však mimořádně egoistické!

„V práci jsem svého druhu upír, který saje krev jiných lidí.“ „Domýšlivost je nejzdravější věc v životě.“ „Nesnáším intelektuální rozhovory s intelektuály, protože se starám jen o svůj názor.“
A to se všude publikuje a všichni jsou tím, co říká, uchváceni…

Odpověď: Hovoří velmi dobře, přímo. Člověk ve skutečnosti říká to, co vychází z jeho charakteru.

Velmi stručně vyjádřil své krédo jako obyčejný člověk, který porozuměl své přirozenosti. Říká pravdu, naprostou pravdu!

Otázka: A čím jsou lidé v jeho prohlášeních tak uchváceni?

Odpověď: Jsou nadšeni, že říká to, co se oni bojí říci.

Otázka: Tedy to, co se nachází v člověku?

Odpověď: Samozřejmě! Každý z nás je takový.

Otázka: V člověku žije pocit, že domýšlivost je nejzdravější věcí v životě?

Odpověď: Samozřejmě, protože nás domýšlivost pozvedává. A co jiného v našem světě ještě více může člověka nade všemi pozvednout? Co je v našem světě považováno za vítězství, úspěch, zdar? Pouze realizování domýšlivosti.

Otázka: Vy se však zabýváte naprosto opačnou vědou?

Odpověď: Přesně tak, já ano! Ale současní lidé jsou takoví, že vychvalují právě tuto přirozenost. Ale je to příroda! A proto ji není možné popřít.

Myslím, že má pravdu v tom, co tak krásně vyjadřuje. Otevírá všem oči, aby spatřili, jací skutečně jsou.

Otázka: Musíme s tím nějak bojovat, nebo ne?

Odpověď: Proč? Naopak, je nutné všem otevírat oči, aby si uvědomili, že jsou právě takoví, a možná to člověka přivede k uvědomění si zla.

Otázka: Toto nazýváte výchovou? Odhalit člověku, jaký doopravdy je?

Odpověď: Samozřejmě, bezpodmínečně. Pouze tehdy, když v sobě člověk odhalí zlo, donutí ho to k nápravě. Jestliže si uvědomí, jaká je jeho přirozenost a že je zlem.

Rád hovořím s lidmi, kteří jsou ke mně protichůdní a zároveň upřímní. Jejich jednání je pravdivé. A pravda je výše všeho. Bez pravdy, když jí budeme zakrývat, co z toho může vzejít? V našem světě nikdy nemůžeme cokoliv udělat. Vždy se budeme omezovat na poloviční výroky, poloviční rady, dvojsmysly. A co dál?

Pokud nenastane odhalení zla, pak se ani nedozvíš, nepochopíš, co je to dobro a jaké musí být. Například se díváš na nějaké oblečení a vidíš na něm něco špatného, nepochopitelného, nesprávného, hrubého, odpudivého. A pak najednou pochopíš – je obrácené naruby! Stačí jen odkrýt lícovou stranu. A najednou ji odkrýváš. Protože zlo a dobro jsou dvě strany stejné Vyšší síly.

Otázka: Co je pro vás Vyšší formulí?

Odpověď: V kabale je řečeno, že „všechny přestupky přikryje láska.“ Jinak není možné lásky dosáhnout, není možné dosáhnout přikrytí, změny všeho zla v sobě.

Teprve poté, když jsou odhaleny všechny hříchy, si uvědomíš, že k nim musí být přidána láska. Všechny je musí přikrýt. Nikoliv zničit! Musí být pohromadě. Existovat budou jenom spolu, když si budou vzájemně pomáhat a navzájem se vyživovat, doplňovat se.

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 19. 3. 2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *