Hollywood mění pravidla

Redaktor: Americká filmová akademie rozhodla, že od roku 2025 budou filmy nominované na Oscara v kategorii „Nejlepší film“ muset splňovat určité požadavky týkající se rasy, etnického původu a pohlaví.

Akademie stanovila čtyři standardy. Jedním z nich je, že představitel jedné z hlavních postav povinně musí být zástupce určité rasové etnické skupiny nebo sexuální menšiny. A 30 % všech herců ve vedlejších a jiných rolích také musí být z této kategorie. A z této kategorie musí být i řídící tým. A tak dále a tak dále. Jen takový film bude možné nominovat na Oscara.

Dr. Laitman: A pokud ve filmovém štábu budou všichni takoví, jak tomu bylo doposud, od vrcholu Akademie až po uklízeče, film nebude vhodný? Když v něm budou hrát Afroameričané, Asiaté a jeden nešťastný běloch, který zametá. Ten neprojde?

Redaktor: Ukazuje se, že neprojde. Neodpovídá požadavkům. Co si o takových věcech myslíte?

Dr. Laitman: Tomu se říká „marasmus“.

Redaktor: Z čeho musí členové filmové akademie vycházet? Nyní vycházejí z toho, aby ukázali všechny, na nikoho nezapomněli.

Dr. Laitman: Ne. Musíme požadovat od režisérů a producentů realistické, dobré filmy, které by na člověka hluboce zapůsobily. A ne proto, že jsou bílí, černí, červení nebo jací ještě.

Filmy by měly být takové, abychom tyto barvy vůbec neviděli. Kino musí být takové, abyste jej nevnímali podle barvy. Nebo jej podle barvy vnímáš, ale ne proto, že je to nejdůležitější, ale proto, že takový a takový herec to může lépe zahrát. Ale nemluvíš předem o jeho barvě. Mluvíš o jeho duchovní nebo umělecké úrovni.

A toto zde bude degradace. Režiséři mezi sebou přirozeně začnou soutěžit.

Redaktor: Aby producenti dostali dotace, aby byl film úspěšný a získal Oscary, budou samozřejmě z těchto pravidel vycházet. To znamená najímat určitá procenta, aby do práce začlenili všechny.

Dr. Laitman: Když budou podávat přihlášku na film, v první řadě to bude probíhat takto: Mám tolik a tolik bílých, tolik a tolik černých, tolik a tolik zrzavých a tak dále.

Redaktor: Jaké zásady je tedy podle vás třeba dodržovat, aby film získal Oscara?

Dr. Laitman: V první řadě bych nedal Oscara hned, ale asi tak rok po vydání filmu. Na základě světového hlasování. Protože takové umění by mělo být srozumitelné pro všechny.

Redaktor: Měla by pro film oceněný Oscarem existovat nějaká pravidla? Co by měl obsahovat?

Dr. Laitman: Jenom to, aby člověk, který takový film shlédne, nebyl motivován k páchání nějakého druhu násilí.

Redaktor: Takže vy jste ve filmech násilí neviděl?

Dr. Laitman: Možná jsem i viděl. Nakonec je možné, že někoho to, že vidí násilí, naopak odpudí. Ale aby ho to nevzrušovalo, aby ho to nemotivovalo ke stejným činům.

Film může ukazovat cokoli, dle libosti. Nám záleží pouze na výsledku.

Redaktor: K čemu by měl tento film vyzývat?

Dr. Laitman: Pouze a jenom k humanismu.

Redaktor: Co míníte tímto slovem?

Dr. Laitman: Ke spojení mezi lidmi, k tomu, že jsou si všichni rovni a že se musíme pozvedávat nad všechny naše přesvědčení včetně rasového. Chceš, aby byl pořádek? K tomu je zapotřebí vzdělání. Ale Hollywood – to vzdělání evidentně není.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *