Co je realita a co je iluze?

Někdy si člověk myslí, že se s ním dějí skutečné věci, ale pak se probudí a pochopí, že to byl jen sen. Co je realita a co je iluze?

Existuje jen jedna realita – vyšší síla. A právě takovou měrou, v jaké my odhalíme tuto sílu, existujeme v realitě. Pokud neodhalíme tuto vyšší sílu, znamená to, že setrváváme v iluzi.

Z toho plyne, že náš současný stav, ve kterém je vyšší síla před námi skryta, je iluzí. V Předmluvě ke Knize Zohar se píše, že celý svět, který vidíme před námi je pouze naše fantazie, ovšem fantazie nesmírně složitá, a mohli bychom dokonce říci ošemetná.

Ve skutečnosti, jak to vysvětluje moudrost Kabaly, nevidíme skutečnost před námi, ale spíše si ji představujeme uvnitř sebe. A zdá se nám, že tato vnitřní fantazie ve skutečnosti existuje a je vně nás.

Představte si, že vše, co vidíme okolo nás, vše, co cítíme, slyšíme a dýcháme, všechny tyto dojmy v našich pěti smyslech v zásadě existují uvnitř nás. A nikoli uvnitř těla, protože to je rovněž iluzí, ale v orgánu vnímání, nazývaném vůle přijímat potěšení. Tato touha zahrnuje zrak, sluch, čich, chuť a hmat.

V podstatě my rozlišujeme nikoli to, co se děje vně nás, ale to, co se odehrává uvnitř těchto smyslů. Zrak, čich, chuť, sluch a hmat představují pět úrovní vnitřních dojmů uvnitř nás, tedy ve vůli přijímat potěšení. Tím, že vůle přijímat reaguje na vlny a kapaliny, které do ní vstupují, si vytváří představu o skutečnosti, v níž údajně existuje.

Je to téměř jako nasadit si 3D brýle a vidět sám sebe v lese nebo kosmu. Pouze tyto brýle jsou trvalé, vložené do nás. Skrze ně objevujeme naši imaginární realitu. Ale ta je vskutku „naše“, protože jsme si na ni již natolik zvykli a ztotožnili se s ní, že už se od ní nedokážeme oddělit.

Kabalisté odhalují skutečnou realitu existující nikoli uvnitř nás, jako ona imaginární realita, ale mimo nás. Tato vyšší realita, vyšší síla, je nazývána Stvořitel (Boreh), protože to znamená dva děje: „přijď“ (Bo) a „uvidíš“ (Reh) Jej. A pak uvidíme, jak vyšší síla vládne veškeré realitě, která je ve skutečnosti vůlí přijímat potěšení.

Vyšší síla je touha dávat potěšení, touha odevzdávat. Tím, že ji odhalíme, objevíme, jak tato síla naplňuje celý vesmír, veškeré stvoření, tedy vůli přijímat, být naplněn.

Vnímáme vyšší realitu stejnými smysly – zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem?
Je to vyšší forma vnímání než obyčejný zrak, sluch, čich a hmat. Je to vnímáno mnohem silněji než naše současná realita.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *