Co je největším nepřítelem Izraele?

V současné době převládají ve světě všeobecné sympatie k Palestincům, což vytváří neobjektivní a jednostranný postoji vůči Izraeli. Některé země podnikly radikální opatření: například odvolaly své velvyslance, některé internetové stránky v Číně zašly tak daleko, že Izrael vymazaly ze svých map. V Kolumbii se konaly oslavy na podporu Hamásu. Španělsko dokonce vyhlásilo ve svém vzdělávacím systému solidární stávku za podporu Gazy. Jak je tedy možné, že po obrovské podpoře Izraele po tragických útocích ze 7. října se karta tak rychle obrátila?

Nenávist se šíří bez námahy. Tento trend se dal předvídat, doutnal pod povrchem. Proto současné akce proti Izraeli v některých zemích nejsou překvapením.

Otázka zní: lze tento negativní trend změnit? Odpověď spočívá ve změně vzájemných vztahů mezi Izraelci.

Na první pohled se zdá, že protesty proti Izraeli vznikají kvůli izraelské ofenzívě v Gaze. Není to však skutečný důvod nenávisti panující proti Izraeli.

Protesty a nenávist proti Izraeli jsou ve skutečnosti výzvou z nebes pro lid Izraele, aby se jako Židé sjednotili, aby se sblížili a semkli se jako bratři.

Podaří-li se nám spojit, naše jednota bude rezonovat a protikladné síly se uklidní. Není to boj „my versus oni“. Je to spíše vnitřní boj, boj naší vnitřní egoistické nenávisti s vyššími silami přírody, které usilují o lidskou jednotu.

Příroda si ve svém komplexním plánu přeje, abychom se spojili jako jedna rodina. Pokud o to nebudeme usilovat, budou se objevovat další zdánliví protivníci jako nástroje, jejichž prostřednictvím se nám příroda snaží poselství o jednotě předat.

V každém případě si budeme muset uvědomit, že lidstvo je jeden celek. Konflikt, kterému dnes musíme čelit, se netýká pouze vnějších hrozeb, jako jsou teroristé, ale musíme také zaměřit veškeré síly na boj vnitřní, na boj proti naší vnitřní rozpolcenosti a nevědomosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *