Pozvánka pro čestného hosta

Jak můžeme společně se svými přáteli pozvat Stvořitele k našemu stolu?

Není to vůbec těžké. Stvořitel není pyšný a nepotřebuje zvláštní pozvání. Pokud jen trochu chceme, aby byl mezi námi, přijde a bude s námi u našeho stolu, při našem setkání.

Na světě není jemnější, poddajnější, chápavější a nás vnímavější síla než Stvořitel. A samozřejmě bude s námi i na našem kongresu.

Ale pokud chceme, abychom s ním byli i my, to už je jiná, složitější otázka. Abychom toho dosáhli, potřebujeme získat Jeho vlastnosti a přiblížit se k Němu všichni společně a pociťovat toto přiblížení, jako největší odměnu ze všeho, co na světě existuje.

Tehdy dostaneme tuto šanci. Ale jen do té míry, do jaké jsme připraveni stát se Jemu podobnými – této síle, která je obrovská nejen kvůli své ohromné moci, ale kvůli své ochotě snižovat se a skrytě pomáhat každému z nás tak, abychom to necítili. To je zcela protikladné naší sobecké povaze.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *