Lidský metronom aneb synchronizujeme cesty lidstva směrem k harmonické budoucnosti?

Efekt metronomu představuje pozoruhodnou paralelu ke složité tapiserii interakcí a propojení mezi lidmi. Poté, co se několik náhodných metronomů dá do pohybu, nakonec se synchronizují ve stejném rytmu. Co dává metronomům jejich synchronicitu? Je to jejich společný základ. Podobně jako tyto pulzující přístroje lidstvo zjišťuje, že se pohybuje různými směry, podobně jako metronomy postavené na různých základech. Vyvstává tedy zásadní otázka: Na jakém základě lze sjednotit různorodé trajektorie lidí a dovést nás k harmonickému soužití?

Odpověď se skrývá v zákonu absolutní vzájemné závislosti. Tento zákon stanovuje, že každý člověk je propojen s ostatními a každý jeho čin rezonuje s kolektivními následky. V souladu s tím vnímáme lidstvo jako globální vesnici, kde jsou všichni na sobě vzájemně závislí. Ale jak toto uvědomění převést do hmatatelné změny chování?

Změnu našich vztahů na pozitivní si nemůžeme vynutit, naopak musíme sami sebe zavázat k dobrovolnému dodržování zákonu vzájemné závislosti. Toto bude však možné až tehdy, když zjistíme, že naše negativní vztahy ve vzájemně závislém světě nás přivádí k neúnosným následkům.

Naše vzájemné negativní vztahy nám dláždí cestu do rychle se blížící slepé uličky. Ať tak či onak, budeme se muset podrobit a změnit naše vztahy, z negativních na pozitivní. Jinými slovy, musíme změnit naše vztahy z egoistických tedy těch, které nás oddělují, na ty, kde se budeme milovat a pečovat o sebe navzájem.

Čím více pochopíme, jak na nás příroda působí a kam nás vede, tím spíše bychom měli jednoznačně dospět k závěru, že je třeba změnit vztahy napříč celým lidstvem na ty pozitivní. Efekt metronomu je jako výstižná metafora, která nás nabádá k tomu, abychom našli společný základ a v harmonii směřovali k budoucnosti založení na vzájemné ohleduplnosti a lásce.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *