Duchovní není jen pro izolované skupiny. Je pro celé lidstvo.

Omar Chajjám, muž, který se hluboce ponořil do hledání smyslu života, dospěl k závěru, že vše, čeho si kdysi vážil a pro co žil, je zbytečné. Jeho poznání se odráží v celém jeho díle a poukazuje na marnost jeho snah.

Je to jen jeden den, co zde na Zemi strávíme,
a utrpení a smutek je vše, co zde získáme,
a pak, i když žádnou hádanku života nevyřešíme,
zatíženi lítostí odejít musíme. …
Ó rode lidský, neosvícený,
jsi nic, jen na prázdném větru postavený!
Ano, pouhé nic, vznášející se v propasti,
prázdnota před vámi a prázdnota za vámi!

Omar Chajjám, Rubáiját, #3 a #424

Pokud se pod tímto úhlem pohledu podíváme na život každého člověka, tedy i náš vlastní, můžeme dojít k názoru, že uvědomění si této nicotnosti a marnosti veškerých snah je pro nás hlubokou tragédií. Nicméně nám to také poskytuje psychickou připravenost a pochopení, že každá životní cesta má svůj začátek i konec, a že v konečném důsledku je vše skutečně nic.

Souhlas a shoda

Co je tedy „něco“? Tím „něčím“ je, abychom žili ve vzájemném pozitivním spojení a společně si uvědomili, že pravý smysl života spočívá v přijetí. Pokud přijmeme dané okolnosti, budeme se svým životem spokojeni.

Ale co když touha po více získávání nezmizí? Chtít více získávat není ctnost. Podstata lidského života spočívá v pochopení jeho omezení, smíření se s nimi a nevymáhání více pro sebe. Jde o to snažit se pomáhat ostatním, taktéž přijímat pomoc na oplátku a tím způsobem existovat.

Radost a štěstí se objevují jako vedlejší produkty tohoto druhu existence. Nakonec dojdeme k poznání, že je marné očekávat od života cokoli více.

Kde v tomto obrazu vystupuje Stvořitel, tj. vyšší síla lásky a obdarování? Stvořitele objevujeme v pocitu spokojenosti, které je nám poskytováno z omezeného a vyváženého pohodlí pramenící z přijetí pravého smyslu života. Souhlas a shoda s vizí Stvořitele, bez žádostí o více, se pak stává základem naší radosti.

Když poznáme omezení života, přijmeme je a najdeme spokojenost v jednoduchosti existence, objevíme pravé naplnění. Stvořitel je pak přítomen v souhlasu s danými okolnostmi a odmítnutí nadbytečných požadavků.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *