Škodia nám technológie?

Technológie nám slúžia prostredníctvom prelomových objavov v medicíne, ktoré zachraňujú životy, a inovácií, ktoré pomáhajú našim profesiám a každodennému životu. Veľká časť technologického pokroku však spôsobuje spúšť, pretože sa zameriava na vytváranie stále sofistikovanejších spôsobov zabíjania, ubližovania a vykorisťovania ľudí.

Ako môžeme zabezpečiť, aby nám technológie prinášali úžitok? Na jednej strane sme ďaleko od toho, aby sme obhajovali zastavenie technologického pokroku a návrat k primitívnej forme existencie. Musíme však prehodnotiť spôsoby, akými preberáme opraty technologického rozvoja a zodpovedne riadiť naše inovácie. Ak sa nám to nepodarí, môžeme sa vystaviť tretej alebo štvrtej svetovej vojne a potom by sme mohli skutočne zdegenerovať do primitívneho stavu.

Riadiť technológie prospešne pre ľudstvo neznamená dusiť ich prísnymi pravidlami a morálnymi obmedzeniami, čo je bod, ktorý sa v súvislosti s touto témou často objavuje. Od jej tvorcov a prevádzkovateľov sa vyžaduje, aby neustále posilňovali postoj vzájomnej prospešnosti, ohľaduplnosti a podpory jeden druhého.

Kľúč k pozitívnej ceste pre technológie

Mali by sme podporovať učenie obohacujúce spojenie, prevádzkovať príklady starostlivosti a láskavosti, spoznávať altruistické a integrálne základy prírody a hľadať spôsoby, ako vytvárať čoraz viac sociálne súdržnú atmosféru, ktorá by ľudí neustále napĺňala dôverou a šťastím.

Týmto spôsobom môžeme vyladiť naše vzájomné postoje od vrodenej starostlivosti o seba k oveľa zrelšiemu záujmu o druhých a o prírodu ako celok. Takáto premena je kľúčom k pozitívnej ceste vpred pre technológie, ktorá nám pomôže dosiahnuť stavy väčšej rovnováhy medzi sebou navzájom a s prírodou.

Naše nesprávne využívanie technologických vymožeností pochádza zo srdca preplneného motívmi vlastného záujmu, ktorému chýba poznanie potreby nastavenej na prírodu, aby sme dosiahli pozitívne prepojenie a vzájomnú ohľaduplnosť medzi sebou. Dovolili sme, aby nás naše rozdeľujúce pohnútky tlačili k tomu, aby sme sa navzájom využívali, zneužívali a manipulovali, a tak využívali technológie na ovládanie a klamanie druhých.

Preto ak existuje obava, že sa technológie obrátia proti nám a prinesú do našich životov veľa škody, mali by sme sa snažiť vylepšiť postoje tých, ktorí stoja za vývojom a používaním technológií. Keď naladíme svoje srdce tak, aby sme si úprimne želali čo najväčší prospech pre iných ľudí a prírodu, budeme potom technológie používať prospešným spôsobom.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *