Když duše pláče…

„V temnotě plač, duše moje“: Když člověk dosahuje úplné duchovní tmy, začne jeho duše plakat. („Šamati“, článek 18, „V temnotě plač, duše moje“)

Co to znamená, že „duše pláče“?

Když člověk touží všechno odevzdat Stvořiteli a přilnout k Němu, ale poznává, že toho ještě není schopen dosáhnout. Pak cítí, že jeho duše pláče.

V duchovním světě, stejně jako v našem světě, existuje mnoho různých stavů: duše pláče, Stvořitel pláče, synové Izraele pláčou. Všechno se to ale odehrává uvnitř člověka.

Lze říci, že v duchovním světě, stejně jako v našem světě, existují různé druhy slz: slzy štěstí, slzy smutku a tak dále.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *