Světlo – základ života

Je potěšení nějakým druhem duchovní substance?

Potěšení znamená naplnění Vyšší energií.

Tato energie přichází shora také do našeho světa. Je to život, který hýbe atomy, drží molekuly, jsou to všechny chemické a biologické přeměny, které nás naplňují a zduchovňují – je to vše, co se v kabale nazývá Světlem.

Je to Světlo, o kterém mluví kabala a Ari píše hned v úvodu své knihy „Strom života“? Je to Světlo, o kterém Einstein mluví jako o jakési látce ve své teorii relativity? Mají tyto pojmy stejný význam?

Také základem našeho života je světlo, které je ale důsledkem duchovního Světla a promítá se do našeho hmotného světa. Náš svět je postaven jako otisk Vyššího světa.

Světlo je Vyšší duchovní energie, jejíž malá jiskra pronikla do našeho světa, do našeho prázdného vesmíru a dala vzniknout všemu, co v něm dnes existuje – to, co známe i to, co ještě neznáme.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *