Dvě úrovně Tóry

Jsou nám předány dvě úrovně Tóry. První z nich je úroveň pro obyčejného člověka, která určuje pravidla chování členů určité společnosti v každodenním životě. Člověk musí v něco věřit, aby mohl žít v rámci vymezených pravidel a možná dokonce i o něco usiloval, pokud v sobě odhalí nějaké vyšší touhy.

Ale v zásadě je Tóra dána člověku proto, aby ho pozvedla na úroveň Stvořitele, tam, kde neexistují žádná hmota, žádná těla ani žádné představy. V žádné formě.

Na jedné straně tato nehmotná síla vše ovládá, formuje, včetně naší hmoty, vede ji k určitému obrazu, k určitému cíli. Na druhou stranu ona sama není absolutně pociťována.

Jak s ní tedy můžeme navázat kontakt? – Nijak. Lidé se za to po tisíce let modlí, křičí, mučí se, a ať dělají cokoli – nepřichází žádná reakce.

A je dobře, že nepřichází. Ke Stvořiteli nedosáhneme. Abychom se s Ním spojili, musíme být na stejné úrovni jako On, nebo se alespoň snažit být na stejné úrovni.

Proto byla odhalena věda kabala. Vysvětluje, jak máme žádat sílu, kterou nevnímáme, aby nás pozvedla na úroveň, kdy ji pocítíme, na úroveň dialogu, na úroveň integrace s ní.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *