Jak působí Světlo

Jaká je struktura Světla? Jak je možné pochopit jeho vliv, když nemáme žádnou podobnost v našem světě?

Je to Světlo myšlenky, intuice, prozření, odhalení, moudrosti, kdy se v tobě otevírají další a další nádoby v pocitech a v mysli, a náhle se začneš rozšiřovat. Je to, jako by ses probudil a byl jsi ještě v polospánku, visíš mezi nebem a zemí, piješ šálek kávy a najednou se začneš jakoby otevírat zevnitř: pocity, mysl, vše se začíná probouzet – takový je pocit působení Světla.

Cítíš nové vrstvy světa, hloubku lidí, cítíš, jak se všechno pohybuje.

Proč se tomuto pocitu říká „světlo“?

Světlo pochopení, osvícení, pocítění, mysli. Tak je přijímáno ve světě.

Světlo je základem světa, základem života, základem přírody. Nemusí jít nutně o viditelné světlo. Jsou to vlny, které nesou informace, které nás naplňují.

Působí toto duchovní Světlo stejně i na hmotný svět?

Ano, působí i na hmotný svět, formuje ho a udržuje. Je to taková jeho malá opačná část, která je nutná pouze k tomu, abychom se pociťovali v iluzi našeho světa a postupně z ní mohli vyjít.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *