Pravda – to je láska

Žijeme ve světě, kde je velmi obtížné, téměř nemožné, rozlišit pravdu od lži. Jaké máme nástroje pro správné hodnocení a co je pravda z hlediska vědy kabaly?

Pravda je dobrý vztah jednoho ke druhému. A jakýkoli jiný postoj se víceméně blíží lži. Dobrý přístup jednoduše znamená, že mi jde o blaho člověka.

K tomu, aby člověk dospěl k pravdě, je třeba vytvořit správné prostředí, skupinu, v níž se může učit od ostatních a ukázat jim, do jaké míry se snaží jednat v souladu s pravdou. A pravda se nazývá láska, sblížení, dobrý, laskavý vliv člověka na přítele. Pokud přejeme dobro komukoli na světě bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, národnost nebo náboženství, pak to nazýváme dobrem a pravdou.

Pojem pravdy je však relativní, protože absolutní pravda sice existuje, ale jako velmi vysoká, nám zatím nepřístupná kategorie, kterou nemůžeme objevit, ani se jí přiblížit. Je to téměř nemožné.

Absolutní pravda předpokládá, že člověk pečuje o dobro každého stvoření: neživé přírody, rostlin, zvířat a zejména lidí a chce se k nim chovat laskavě a s láskou. To je pravda!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *