Tajná zbraň přírody

Co si myslíte, kolik lidí by mohla napadnout myšlenka, že je kvůli koronaviru nutné chránit svůj život se zbraní v rukou? Pokud řeknete několik, zmýlíte se. Alespoň co se týče Ameriky. Ta nyní prožívá skutečný boom zbraní.

Masy Američanů, zanedbávajíce nebezpečí infekce, stojí v dlouhých řadách, aby si koupili zbraně pro sebeobranu. Pistole, pušky, samopaly – vše je jakoby smeteno z pultů. A vzhledem k tomu, že „USA jsou zemí neomezených možností“, občané Ameriky si v podstatě mohou koupit pušku i tank. Vždyť pokud se už bránit, tak pořádně.

Ve spolupráci se sousedy a příbuznými je možné vytvořit militarizovanou jednotku. Sice nemá cenu kolem domu kopat příkop, ale oplotit se ostnatým drátem je určitě potřeba.

Teď si představte, co by se mohlo stát, kdyby náhodou někdo na někoho vystřelil? V atmosféře všeobecného napětí a úzkosti mohou lidé začít vyprazdňovat zásobníky jeden na druhého a skončí to krvavým masakrem.

A přesto je to právě dnešní extrémní situace, která může Američanům pomoci vzít rozum do hrsti a pochopit, že východisko neexistuje a že je třeba něco změnit. Aby se nerealizoval výše uvedený scénář, je třeba začít jednat. Uvážlivě, promyšleně, na státní úrovni.

Strach jako odstrašující prostředek.

Je nutné aktivně společensky konat a donutit vládní úřady, aby přijaly zákon zakazující neomezenou dostupnost střelných zbraní. I když je to v rozporu s Ústavou USA. Používání zbraní by se mělo trestat dlouhými tresty odnětí svobody až po nejvyšší tresty. Dokud se nenaučíme, jak se k sobě navzájem chovat po dobrém, krvavým tragédiím může zabránit jen strach ze závažných následků. V tomto případě není využití strachu jako odstrašujícího prostředku na škodu.

Strach způsobí, že lidé budou muset změnit své chování: namísto používání síly budou muset hledat jiné způsoby komunikace, což je dobré už samo o sobě. A pokud také poskytne podporu společnost a v médiích se budou místo násilí propagovat upřímné a srdečné vztahy, člověk je rychle začne považovat za přirozenou normu chování. A pak se Amerika, která sloužila jako symbol super egoismu, narcismu a gangsterských vztahů, postupně stane příkladem vhodným k následování. Koneckonců, kdo by nechtěl žít v zemi, kde se všichni starají o sebe navzájem a kde je možno po ulicích chodit beze strachu?

Tajná zbraň přírody.

Ale dobré vztahy přinesou nejen vzájemnou důvěru a bezpečnost pohybu. Ve spojení mezi lidmi se projeví Vyšší síla přírody – síla lásky a odevzdávání – základ vesmíru spojující všechny části vesmíru do jednoho celku. Toto je tajná zbraň přírody. Příroda nás zahání do obtížných situací a nutí nás, abychom učinili jediné správné rozhodnutí, že se musíme povznést nad naše malicherné, sobecké zájmy a stát se podobnými této Vyšší síle. To znamená se k sobě navzájem a ke světu chovat pouze laskavě a s láskou.

A tehdy vlna této lásky pozvedne celé lidstvo na zcela novou úroveň existence. Na níž není strach ani o sebe, ani o děti, ani o budoucnost… Nejsou tam žádné hranice a bariéry. Svět je průchodný, celistvý. Každý je spojen se všemi a všichni se nacházejí v nitru každého. Všichni vnímají celou realitu a uvnitř ní Vyšší sílu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *