Purim

Purim je skutečně významným svátkem, protože představuje osvobození lidstva od strašlivého dědictví, které jsme dostali od Stvořitele.

Stvořitel řekl: „Stvořil jsem zlý sklon a dal jsem Tóru pro jeho nápravu.“ V této souvislosti svátek Purim symbolizuje nápravu našeho egoismu pomocí Tóry, našeho zlého sklonu, který nás vzájemně odcizuje, odstrkuje, nutí nás nenávidět a necítit jeden druhého.

Tento svátek představuje konečnou nápravu zla na planetě – nejen židovského národa, ale celého lidstva. Ne nadarmo se Židům říká tvrdohlaví, protože je to nejsobečtější národ. A proto, jakmile se on napraví, všechny ostatní národy světa ho budou s lehkostí následovat a napraví se stejným způsobem bez sebemenšího úsilí!

To je přesně důvod, proč nás ostatní národy nenávidí, protože jejich náprava závisí výhradně na naší nápravě. A Purim představuje tuto nápravu. Spočívá v tom, že Židé najednou začnou vnitřně i zevně pociťovat obrovský tlak okolí. Nejsou schopni spolu vycházet.

Vidíme, že to je typické i pro Židy na celém světě: vzdalují se jeden od druhého, snaží se schovat mezi jiné národy a nechtějí se k sobě přiblížit. Mají mnoho stran, náboženských i světských proudů a dalších rozdílů.

Jak je řečeno ve „Svitku Ester“ („Megillat Ester“), který vypráví o původu svátku Purim: „Židé jsou národ, který se usadil ve 127 zemích světa.“ Tyto události se odehrály v šestém století př.n.l. ve starověkém Babylonu během babylonského vyhnanství, nazývaného také „Madajské vyhnanství“. Začalo pronásledování Židů.

Vůdcem a inspirátorem těchto perzekucí byl nejbližší pomocník krále Achašveroše, Haman, který se rozhodl vyhladit všechny Židy. Vše už bylo připraveno k jejich zničení, ale Židé dokázali jeho plány zvrátit pro své dobro a místo toho, aby byli vyhlazeni, sami zničili své nenávistníky ve všech 127 zemích. Proč?

Tehdy Haman přišel ke králi a řekl: „Mezi všemi národy našeho království je roztroušen národ a my jej můžeme snadno zničit, protože Židé nejenže spolu nejsou spojeni, ale dokonce se postavili proti sobě.“

To byl impuls pro duchovního vůdce židovského národa Mordechaje, aby začal vyzývat Židy ke sjednocení. Vyslyšeli jeho volání a díky tomu se vzájemně sjednotili.

Jakmile se začali vzájemně sbližovat, projevila se v nich ohromná síla! Začali cítit vyšší předurčení národa, získali sebevědomí, víru, sílu, cíl a dokázali zničit své nenávistníky. Koneckonců dospěli do stavu: buď my je, nebo oni nás. Zároveň se dokázali zbavit všech problémů, společně vyjít z babylonského vyhnanství, vrátit se do Země Izrael a postavit Druhý chrám.

Dnes zažíváme zvláštní historické období, kdy na nás působí obrovské rozdělující síly a snaží se nás ještě více rozdělit.

Vnější síly jako ISIS, Hizballáh a různé evropské organizace ovlivňují Izrael ze všech stran, aby nás pohltily.

Kromě toho vnitřní síly v zemi navíc přiživují nenávist, odmítání a zvyšují roztříštěnost národa. Do toho jsou zapojeny jak světské, tak kupodivu i náboženské síly.

Obecně jsme došli do okamžiku, kdy všechny síly národa směřují k jeho rozkolu. Vůdce Hizballáhu Nasralláh samozřejmě tvrdí, že v tomto stavu můžeme být velmi snadno zničeni. Má naprostou pravdu. Haman řekl totéž před dvěma a půl tisíci lety během Purim.

Naše spása spočívá pouze ve sjednocení. A pokud dnes někdo prosazuje rozdělování národa, staví světská a náboženská hnutí proti sobě, pak je to jen na škodu národa, proti tomu, k čemu nás vyzývá Tóra.

A Tóra nás vyzývá, abychom se pozvedli nad všechny své rozpory a povýšili svou lásku nad to, co nás rozděluje, jak je řečeno: „Láska přikryje všechny hříchy, všechna rozdělení.“

Pojďme udělat to, k čemu nás Tóra vyzývá, a dojděme k dokonalému naplnění našich dějin, které jsou popsány ve svátku Purim. Když se sjednotíme a zničíme všechny síly, které ohrožují a staví se proti našemu sjednocení, pak se kolem nás shromáždí všechny národy světa v jeden jediný celek.

Doufám, že tento svátek bude také symbolizovat naše sjednocení, náš vzájemný závazek, který musíme najít. Tak se osvobodíme od vzájemného oddělení a zbavíme se antisemitské nenávisti celého světa vůči nám. Všechny národy světa začnou chápat, že nám vděčí za záchranu před obrovskou celosvětovou krizí.

Přesvědčí se, že svou jednotou přinášíme světu vysvobození od původního zla, které v nás Stvořitel záměrně stvořil proto, abychom ho mohli napravit a povznést se na Jeho úroveň, k Jeho odhalení.

A pak se národy světa shromáždí, zvednou národ Izrael na ramena, přinesou ho do jeruzalémských hor a pomohou postavit Třetí chrám, jak je řečeno v žalmech Davidových: „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy Země.“

Pevně doufáme, že se tak o tomto svátku stane, a vyzýváme všechny ke sblížení, k lásce, k přátelství, k vzájemnému porozumění! Na tom závisí osvobození světa od všech jeho problémů! Sbližování mezi námi také povede také k tomu, abychom se povznesli na další duchovní úroveň světa, ke vchodu do další dimenze.

Udělejme to pro sebe, pro naše děti, pro celý svět a pro dobro Stvořitele!

Hodně štěstí nám všem! Radostné svátky!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *