Paprsek světla z pandemie

Planetu pokrývá obrovský hustý šedý mrak a není ani náznaku, že by se brzy rozplynul.

Takto se lidé cítí po tolika měsících, kdy naše životy ovlivňuje Covid-19. Lidstvo, které nevidí na obzoru východisko, se začíná cítit unavené, vyčerpané a zaseknuté v negativních myšlenkách na to, co bude dál.

Hledíme do nejisté budoucnosti, což se stává živnou půdou, na které bují zoufalství a deprese. Tato temnota by se však mohla rychle změnit, kdybychom objevili zdroj trvalého naplnění, k jehož odhalení nás vede současná krize.

Pouze když se pozitivně spojíme s ostatními, rozptýlíme hrozící mrak, který zatemňuje současnou atmosféru, a proměníme klima ve slunnou a třpytivou realitu.

Ze života se vytratila radost a nadšení

Pandemie způsobila v 93 % zemí po celém světě kritický kolaps služeb v oblasti duševního zdraví, jelikož podle Světové zdravotnické organizace dramaticky vzrostla poptávka po psychologické podpoře. Mezitím vědci varují před novou vlnou koronaviru v nadcházejícím zimním období v souvislosti s obvyklou chřipkovou sezónou.

Začali jsme si uvědomovat, že omezení životního stylu hned tak nepoleví, přinejmenším do vyvinutí osvědčené vakcíny. Ani poté však nebude existovat absolutní jistota, že bude účinná, protože mohou nastat nové mutace viru. Naše současná situace mění způsob, jakým vnímáme a přistupujeme k našim životům.

Někteří se snaží o zachování pocitu normálnosti, snaží se chodit do práce – pokud stále mají to štěstí, že práci mají – a zařadit si do denního rozvrhu sportovní aktivity, aby zůstali fit a zdraví. Avšak hluboko uvnitř se vytratila radost a nadšení ze života. Vnitřní úzkost způsobená krizí vyvolává apatii a hořkost.

Snaha o materialistické aspirace ztratila tu velkou důležitost, kterou měla v minulosti, když jsme toužili po moci, penězích a postavení. Nyní se šílenství nekonečné konkurence a pokračující hledání potěšení staly druhotnými starostmi. A protože život již nenabízí jasnou a dobrou vyhlídku, lidé se cítí přemoženi únavou. Někteří se snaží alespoň vstát z postele, upadli do deprese a bezmocnosti, zatímco jiní proti omezením v důsledku pandemie, proti nařízenému uzavírání a preventivním opatřením reagují výbuchy hněvu.

Příroda ukazuje, co musíme změnit

Tyto projevy odrážejí chybějící perspektivu do budoucnosti, v níž nevidíme žádnou kompenzaci za utrpení, kterému nyní čelíme. Lidstvo se podvědomě ptá: „Proč tuto situaci musíme snášet? Za jakým účelem?“

Příroda přesně ukazuje, co lidstvo musí změnit. Odhaluje nám, že způsob, jakým jsme doposud žili svůj život, poháněni našimi egoistickými impulzy a činy pro vlastní prospěch, již není možný. Svět se stále častěji chová jako složitý a mechanický systém ozubených kol, kde jeho plynulé fungování můžeme zaručit pouze tím, že se budeme starat o to, jak správně propojit všechny jeho prvky a sladit převody mezi nimi.

Proto je třeba, abychom se naší nové realitě co nejrychleji přizpůsobili. Nemáme sice žádnou kontrolu nad virem, máme však kontrolu nad tím, jak řešit jeho důsledky jakožto lidská společnost. Z toho důvodu si musíme navzájem pomáhat, abychom se během morové bouře udrželi na hladině.

Je bezpodmínečně nutné najít způsoby, jak bojovat se stavem obecného zoufalství, a vybudovat podpůrné systémy, které posílí jednotlivce, aby nepodlehli stavu bezmocnosti. Čím více nyní investujeme do obecného blahobytu, tím více dokážeme ochránit vnímavost k sobě navzájem a dobrého ducha společnosti.

Každá země na světě by měla vyvinout veškeré možné úsilí k větší soudržnosti komunit, kde nikdo nezůstává sám, kde má každý skupinovou podporu jako záchrannou síť, zaměstnání a možnost se zapojit do fyzických a sociálních aktivit, jako jsou skupinové hry, hudba a sport.

Požadované soudržnosti můžeme v celé naší společnosti dosáhnout zásadním posunem našich hodnot: od konkurenčních, individualistických a egoistických ke kooperativním, propojeným a altruistickým. Když přesměrujeme svou touhu po požitcích, když přestaneme usilovat o individuální naplnění a začneme usilovat o naplnění ostatních, najdeme klíč k neomezenému štěstí a osvobodíme se od svého zotročení. Pouze když se pozitivně spojíme s ostatními, rozptýlíme hrozící mrak, který zatemňuje současnou atmosféru, a proměníme klima ve slunnou a třpytivou realitu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *