Místo, kde se odhaluje Stvořitel

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva 2022, 1. lekce

Ještě tě žádám, abys přikládal více úsilí v lásce mezi přáteli, vymýšlel způsoby, které dovolí zvýšit lásku mezi přáteli a zničit touhu po tělesném zisku v nás. Protože právě to rozsévá nenávist.

A mezi těmi, kdo poskytují potěšení Stvořiteli, nemůže existovat žádná nenávist – naopak mezi nimi vládne milosrdenství a nesmírná láska. A tyto věci jsou jednoduché.“ (Ba‘al HaSulam, Dopis 11).

Nejdůležitější pro nás je pozvednout se nad všemi těmi krásnými slovy. Protože neexistují vůbec žádná slova, existuje pouze jeden pocit ve spojení mezi námi a to uvnitř nás. V něm my definujeme a odhalujeme Stvořitele. A uvidíme, že je to nejjednodušší, nejrychlejší a nejbližší pocit, který máme.

Takto rozkryjeme, co je to duchovní vlastnost. Je to jen spojení mezi touhami, mezi lidmi, mezi všemi. A nikdo do něj nevkládá nic osobního.

Když se tyto vzájemné touhy spojí v záměru ne pro sebe, ale jen pro druhé, pak mezi nimi vzniká prostor, v němž se odhalí Stvořitel. Je to místo, kde existuje pouze vzájemné odevzdávání a my jsme povinni toto místo mezi námi vytvořit.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *