Je těžké dosáhnout míru?

Je třeba si uvědomit, že všechny spory mezi námi nevznikají proto, abychom je utišili, ale proto, abychom navzdory všem rozdílům posílili naši jednotu. Konflikt se neřeší smazáním našich rozdílů, ale tím, že se nad ně pozvedneme.

Je to mnohem jednodušší než způsob, jakým se snažíme řešit konflikty v našem světě. Myslíme si, že je nutné odstranit rozpor, a proto chceme nepřítele porazit a dokázat mu, že my máme pravdu a on se mýlí. A on se snaží ze své strany dokázat opak.

Ale takto nikdy nedojdeme k míru! Metodika kabaly využívá právě opačný přístup. My si uvědomíme důvod našeho sporu a ani jeden se nesnaží donutit druhého přijmout jeho názor. Chceme dosáhnout spojení přes tyto rozdíly, aby všechny neshody byly pokryty láskou.

Neshody a spory zůstanou, my však stále více posilujeme naši lásku a jednotu. Tím se plně rozkryje nesouhlas a nad ním bude odhaleno úplné sjednocení. A oboje bude existovat současně: nejsilnější touha a největší anulování a clona. A pak dojde k úplnému odhalení Stvořitele, a to je metodika kabaly.

Jinak to nepůjde! Chceme-li zastavit války, pak musíme pochopit, že jiné řešení neexistuje – pouze vzájemné doplňování nad neshodami.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *