Tajemství písmen. 2. díl.

Proč je řečeno, že Tóra byla napsána jedním slovem?

Protože Tóra není rozdělena na slova, je napsána jako nedělitelný text. Nedá se rozdělit, je to jeden jednoduchý příkaz, který jde od počátku stvoření: „Na počátku stvořil Bůh…“ – až do posledního slova „Izrael“.

V Tóře je řečeno, že Adam haRišon dal různá jména zvířatům a ptákům? Co v kabale znamená dát něčemu jméno?

To znamená, že Adam vytvořil spojení mezi Vyšším kořenem každého jevu a jeho důsledkem v našem světě a pojmenoval všechny předměty podle jejich duchovního původu.

Jak písmena ovlivňují vývoj jednotlivých duší?

Vlastní duše je to, co je v každém člověku, jeho touha. Úkolem každé duše je sjednotit se s ostatními dušemi a vytvořit své vlastní minimální duchovní Kli, nádobu.

To je přesně to, co děláme ve skupinách, v desítkách, realizujeme svou individuální duši.

Proč se duchovní stupně sestupující dolů mění, ale písmena na nich zůstávají stejná?

Písmena jsou příkazy světla, a proto se nemění, mění se pouze materiál, ze kterého jsou složena.

Písmena samotná, podstatou podobná Světlu, jsou neměnná, ale jejich materiál – neživý, rostlinný, živočišný nebo lidský, tedy touha – se neustále mění.

Co je bod, ze kterého vychází veškeré Vyšší světlo?

Černý bod je jediná věc, která byla vytvořena Stvořitelem v nekonečném světle. Říká se mu „touha“.

To ještě není egoismus, ale jeho zárodek – něco, co není podobné světlu. Z něho vzešel další vývoj.

Co to znamená psát písmena na bílém pozadí?

Bílé pozadí je spojeno se světlem a černé pozadí je naší touhou. Kreslením některých linií z mnoha dalších zobrazujeme, jak naše touhy vypadají na pozadí bílého světla a v čem se liší od altruistických vlastností Stvořitele.

Díl 1.

Díl 3.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *