Tajemství písmen. 1. díl.

Otázka studenta: Odkud pochází abeceda?

Abeceda (hebrejsky Alef-Bet) pochází od Adama haRišona – prvního člověka, který se připodobnil Stvořiteli.

Adam jako první odhalil Vyšší svět a jeho projevy v našem světě. Vše, co existuje v duchovním světě, jsou kořeny, a vše, co existuje v našem světě, je výsledkem sestupu z duchovního světa.

Oba světy jsou naprosto stejné, pouze Vyšší svět je světem sil a náš svět je světem hmoty. Dokonce i všechny síly, které působí na Zemi (elektrické, magnetické, síly plazmatu, atomů atd.), jsou považovány za svět hmoty.

Poté, co Adam odhalil kořeny našeho světa, tedy Vyššího světa, viděl síly, které z nich sestupují a řídí náš svět podle určitých zákonů. Pochopil význam Vyššího řízení, realizaci plánu stvoření, vysvětlil tyto zákony a popsal strukturu písmen.

Vše pochází z jediného černého bodu – touhy.

Z tohoto bodu se šíří světlo shora dolů, to znamená, že z Vyššího světa se do našeho světa šíří světlo Chochma – světlo života, síla moudrosti (svislá čára na obrázku). Současně může vyzařovat i horizontální síla – světlo Chasadim, světlo milosrdenství.

Řízení našeho světa se tedy skládá ze tří prvků – bodu a dvou linií: vodorovné a svislé. Kombinace těchto dvou protikladných sil ovládá prakticky vše, stejně jako plus a minus. Adam tyto síly pocítil v duchovním světě a začal je studovat.

Adam začal zkoumat, jak Vyšší svět, skládající se z částí zvaných Keter, Chochma, Bina, Zeir Anpin a Malchut, ovlivňují náš svět. Zjistil, že se duchovní svět dělí na dvě části. Vyšší část, neboli Galgalta ve-Ejnajim (ten, kdo dává vlastnosti) je vůle a nižší část, neboli AChaP (ten, kdo přijímá vlastnosti) je řízení.

Na základě svého výzkumu Adam určil strukturu písmen. Prvních devět písmen se nachází v zadní části Biny, devět písmen v Zeir Anpin a čtyři písmena v Malchut. Celkem se jedná o 22 písmen – 22 standardních forem řízení. Kromě toho existuje ještě pět koncových písmen (МаNCеPаCh). Celkem je to tedy 27 písmen.

Obecně mají písmena mnoho rozličných vnitřních vlastností. Každé písmeno je kli (nádoba), což je spojení dvou sil – Chasadim a Chochma, jejichž velikost a směr se neustále mění.

Písmeno je charakteristické razítko, ve kterém působí Vyšší síla. Prochází šablonou a určitým způsobem vtiskne do našeho světa svůj vliv. Slovo je skupina písmen, jako počítačový příkaz.

Proč jsou na obrázku nakreslené dvě linie, když řízení prochází třemi liniemi? Jak se třetí linie odráží v písmenech?

Faktem je, že třetí linie jde od stvoření zdola nahoru. A nákres ukazuje řízení shora dolů – od Stvořitele.

V písmenech se nenachází žádné sebevyjádření člověka, ale pouze to, jak moc těmto písmenům dovolíme vtisknout se do naší touhy.

Díl 2.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *