Proč se na mě Bůh hněvá?

Nic takového, jako by se na tebe Bůh hněval, neexistuje. Některé texty v Tóře by mohly být takto nesprávně interpretovány, protože mluví jako lidé. Vyšší síla se však nehněvá. Ona se nachází nad lidskými emocemi. Přesnější je představit si Boha jako systém, který předem ví o všem, co se stane.

Negativní jevy, které zasahují do našich životů, jako jsou přírodní katastrofy a pandemie, nevznikají kvůli tomu, že by se Bůh hněval. Naopak, přicházejí proto, aby nás naučily, jak lépe porozumět systému, v němž existujeme, a jak se organizovat tak, aby to bylo v rovnováze s tímto systémem: abychom se stali stejným způsobem integrálně propojenými jako je tento systém.

Jak si můžeme být jisti, že příčinou neštěstí, která nás postihují, je to, že nejsme v rovnováze s přírodou jako integrálním systémem?

Vidíme, že příroda je vzájemně propojený a podmíněný systém a že člověk je jedinou částí tohoto systému, která má svobodnou volbu. Pouze my můžeme přírodu vytrhnout z jejího vyváženého spojení.

Jak to funguje?

My lidé jsme byli stvořeni s egoistickými touhami těšit se na úkor ostatních i přírody. Taková tendence se nazývá „zlá“ nebo „špatná“ kvůli svému nesouhlasu s fungováním systému.

I když jsme na začátku vůči propojené formě přírody v opozici, potřebujeme se uvést do rovnováhy s přírodou tím, že mezi sebou začneme vytvářet pozitivní, laskavé a pečující vztahy.

Pokud se nepokusíme změnit své vzájemně negativní propojení, kdy si přejeme mít prospěch na úkor druhých, na pozitivní propojení, kdy si přejeme prospěch ostatních a chceme jim sloužit, pak se v systému hromadí různé poruchy a negativní reakce a systém na ně odpovídajícím způsobem reaguje. Naplňujeme systém dalšími a dalšími odchylkami, a to se nám pak adekvátním způsobem vrací jako bumerang. Jeho reakce je směřována na negativní vazby, které jsme do něj vložili, a tato reakce má za cíl právě naši nápravu, tj. to, abychom se posunuli od negativních vzájemných vztahů směrem k pozitivním.

Je důležité zdůraznit, že tento jediný systém přírody, Bůh nebo vyšší síla – což je jedno a totéž, tj. jediná síla lásky a odevzdání – se k nám vztahuje v souladu s tím, jak se my vztahujeme k sobě navzájem, a nikoli pouze podle toho, jak se my vztahujeme k systému na jeho neživé, vegetativní a živočišné úrovni. Ať už tedy o tomto systému uvažujete jakkoli, buď jako o Bohu, Stvořiteli, vyšší síle, nebo jako o přírodě, on má vůči vám stejný požadavek: abychom se pozitivně propojili s ostatními lidmi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *