Příspěvky

Proč se na mě Bůh hněvá?

Nic takového, jako by se na tebe Bůh hněval, neexistuje. Některé texty v Tóře by mohly být takto nesprávně interpretovány, protože mluví jako lidé. Read more