Příprava na vnímání pravdy

Proč v celkovém systému existují prvky, jako jsou např. sekty? Z jakého důvodu byly stvořeny?

Jsou to mylné představy člověka a stejně jako ve všech náboženstvích musí člověk těmito klamy projít. Omyly mu pomáhají a rozvíjejí ho, dokud nedojde k pravdě.

Člověk nemůže hned přijít k pravdě! Kolik let jsi nosil pleny, kolik boulí sis musel udělat, kolik hraček jsi rozbil?! Kolik let uplynulo, než jsi začal něčemu rozumět, něco dělat sám?! To je to, čím musíme projít!

Všechny teorie a techniky samovolně probíhají v našem vědomí. Potřebujeme je, jinak nemůžeme vnímat realitu. Musíme se na ni připravit.

A můžeme se na ni připravit právě prostřednictvím takových „hraček“. Stejně jako v dětství sis hrál nejrůznější hry, později sis hrál na důležitější věci a pak jsi začal skutečně chápat některé pravdy. Totéž se děje zde.

Bez těchto zavádějících představ, červených nití, náboženství, všemožných pověr a všeho ostatního se člověk není schopen rozvíjet. Nakonec je bude muset kromě každodenních zvyků a kulturních tradic opustit a nahradit všechny své představy znalostmi a porozuměním.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *