Žena 21. století, č. 2

Jaký je rozdíl mezi mužskými a ženskými styly vedení a jak je oba spojit?

Pokud vedoucí, ať už je to muž nebo žena, nezná cíl a program stvoření ani to, jak je třeba vést, aby vedení směřovalo k tomu, co od nás vyžaduje příroda, nevzejde z toho nic dobrého. Především je nezbytné integrální vzdělávání, a v důsledku toho budou ženy ve společnosti zastávat důležitější posty.

Taková je výzva doby. Až do začátku posledního období, dokud lidstvo nevstoupilo do fáze konečné nápravy cestou spojení, studia vědy kabaly, organizování se v desítkách, společnost řídili muži. Jakmile však začneme šířit metodiku integrálního vzdělávání a přistoupíme k práci v desítkách, k obnovení jediné společné velké duše Adama HaRišona, začnou se do popředí dostávat ženy.

Muži budou více zapojeni do organizování desítek a vnitřních struktur společnosti a ženy na sebe vezmou větší část vnějšího vedení. Proto nepřestávám opakovat, že šíření je hlavně ženskou prací.

Tatáž žena, která vždy zůstávala ve stínu, musí teď najednou vystoupit na hlavní scénu a začít přetvářet společnost. A zajímavé je, že s tím muži souhlasí. Příroda umožňuje ženě proniknout vpřed a nikdo neprotestuje. Je to zázrak, který v historii dosud nikdy nenastal. A tento proces trvá posledních sto let.

Žena vždy měla sklon k vedení, ale dříve jen v malém měřítku, jež nepřekračovalo hranice domu. Muž není schopen spravovat dům, nikdy neví, co kde leží. Jeho způsob myšlení není pro takovou práci přizpůsoben a hospodářství vždy vedla žena.

Ale v průběhu času došlo ke změně. Je to důsledek vnitřní organizace duše, která se postupně přibližuje k nápravě. V důsledku toho, Shora přes Sfirot Keter, Chochma atd. k Malchut sestoupilo Světlo a začalo se stále více přibližovat k ženě. Proto ženy pocítily, že lépe rozumějí změnám, jež nastávají ve světě, a jsou připraveny vyjádřit svůj názor na důležité otázky.

Jak vařit politiku

Jejich rady se už neomezují jen na to, kde je v kuchyni sůl a pepř. Žena je připravena mužům radit: navrhnout řešení jak svému manželovi, tak i vládě a parlamentu. Již se to netýká toho, jak vařit polévku, ale toho, jak vařit politiku. A to vše proto, že nastal čas, kdy se k Malchut přiblížilo Vyšší světlo a trochu ji ozářilo.

Z toho důvodu se žena cítí být schopna s tím pracovat. Dokáže obnovit pořádek ve světě lépe než muž, protože patří k poslední Sfiře a pozvedává Odražené světlo, spojuje všechny Sfirot, které má před sebou. Proto je všechny dokáže ovládat.

Muž zůstává ve své specifické roli a žena získává sílu vše řídit, jako to dělá s dětmi ve školce. Zvládne každou práci.

Všechny ženy nemohou být jako Margaret Thatcherová nebo Golda Meirová, ale přesto má každá žena zvláštní manažerské schopnosti. Myslím si, že v naší době je nutné muže v parlamentech nahradit ženami. Víme, že bude pořádek na každém místě, kde pracuje žena. Svět nepotřebuje mužskou výbušnou sílu, ale umírněné a vyvážené vedení žen, osvobozené od všech malicherných kalkulací, které jsou někdy pro ženy charakteristické.

Žena, která dokáže všechno dobře, správně zvážit a vnímá svou zemi jako svůj domov, který je pro ni důležitý a drahý, je schopna sladit všechny protichůdné trendy a strany a vše vyvážit. To může udělat jen žena.

Pokračování následuje…

Žena 21. století, č. 1

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *