Práce pro celé lidstvo

Mnoho zemí dnes čelí otázce, co dělat s hrozící masovou nezaměstnaností. Jedná se o ohromné množství lidí, kteří budou muset být podporováni.

Již pro ně existuje práce: naučit se, jak se zapojit do jednoho jediného kolektivu, jak si vystačit právě s tím, co je nezbytné pro existenci ve fyzickém světě, jak se vzájemně propojit v duchovním světě podle pravidla „miluj bližního svého jako sebe samého“, a v tomto duchu jeden k druhému začínat postihovat Vyšší sílu.

Takže, pro všechny je práce na sjednocení. A je lepší, když se rozdělí mezi vetší počet jednotlivců. Jsem přesvědčen, že lidé by se měli věnovat právě tomu. Nejdůležitější je proto sociální práce, kterou by měli vykonávat všichni. Uvidí elita, jaký přínos je z této masové práce?

Elita se samozřejmě musí také změnit. Problémů bude mnohem více, dokud oni, zaslepení touhou po zisku, moci, pohodlí, vzájemně se podporující při vytváření takzvaného „Hollywoodu“ a tak dále, nerozpoznají zlo své přirozenosti, bezcennost své existence.

Myslím, že je důležité ukázat jim, jak klamou sami sebe. Nejen že distribuují sedativa masám, ale v zásadě jsou sami pod vlivem „drogy“ bohatství, moci a marnosti.

Musíme je probudit a ukázat, že jejich život je dočasný, bezcenný. Možná budou žít o 10–20 let déle než ostatní, a co potom? Shnít? A tady jim je nabídnuto něco úplně jiného – vyměnit svoji falešnou svobodu, moc, ješitnost za věčnost a dokonalost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *