Prvenství duchovního pocítění

Chce-li se člověk věnovat studiu kabaly, musí umět hebrejsky?

Ne, není to nutné. Člověk by měl pracovat sám na sobě – to je nejdůležitější. Duchovní věci může vnímat i beze slov a může číst knihy v jakémkoli jazyce.

Mám studenty, kteří neumějí hebrejsky, čtou Baal HaSulama, Rabaše a mé knihy ve svém rodném jazyce a dokonale se posouvají vpřed.

Pokud se učí hebrejskou abecedu, neučí se písmeno, ale jeho význam, protože písmena označují kombinaci určitých sil.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *