Člověk jako smrtící virus pro přírodu

V řadě zemí se začíná hovořit o postupném uvolnění karantény spojené s epidemií koronaviru, o návratu dospělých do zaměstnání a dětí do škol. Znamenal by tento krok novou vlnu infekce?

Všechno bude v pořádku, budeme-li dodržovat bezpečnostní opatření, bezpečnou vzdálenost, abychom neohrozili jeden druhého. Lidé se samozřejmě musí vrátit do zaměstnání, aby se znovu obnovila průmyslová výroba i sektor služeb, bez toho společnost nemůže fungovat.

Důležitý je záměr.

Pokud bude důvodem návratu pracujících do zaměstnání zajištění základních existenčních potřeb každého člena společnosti, pak šíření koronaviru zůstane pod kontrolou a nezesílí.

Ale pokud by mělo jít o pokus vrátit se k předchozímu způsobu fungování společnosti, pro který je typické usilovat o co největší zisky, o navýšení stavu na peněžních účtech některých jedinců, čímž se zhorší situace ostatních, což odporuje základním zákonům přírody, udeří virus s novou silou a ve větší míře se rozšíří.

Navíc, návrat do zaměstnání a škol by měl probíhat postupně a ruku v ruce s ním by měla jít edukace obyvatelstva. Je nutné lidem objasnit, v jaké situaci a proč jsme se ocitli, k jaké formě soužití nás vede a jak důležitá je vzájemná podpora a ohleduplnost.

Snaha uchránit se před nákazou je pochopitelná, ale neméně důležité je chránit své okolí. Jen tato sounáležitost nás účinně ochrání před virem.

Koronavirus je něco jako nový program stažený do počítače s názvem „lidstvo“, který v něm spustil „operace“ vyžadující větší vzájemné propojení. Když ho dosáhneme, tak virus zvládneme.

Pokud se nezačneme spojovat a podporovat, pak nám nebude k ničemu ani důkladnější diagnostika, ani početnější vybavování zdravotnických zařízení přístroji pro umělou plicní ventilaci.

Zatím jsme schopni se ponaučit jenom z „úderů“

Svět směřuje k formě více integrovaného, jednotného systému. Společný problém, který nás všechny významně omezuje, od severu na jih a od západu na východ, nás také všechny spojuje. Lidé už tolik nepřemýšlejí o válkách, o konfliktech mezi zeměmi, mezi korporacemi či mezi jednotlivci – hlavním přáním je spokojený život. Ačkoliv byli lidé „uvězněni“ v domácím prostředí, nevyvolalo to vlnu odporu, protože nyní se všichni v souvislosti s nákazou koronavirem snaží hlavně neonemocnět.

V tomto smyslu koronavirus lidstvu vlastně pomohl. Dává nám možnost obnovit výrobu a distribuci tak, aby lidstvo mělo potřebné produkty, ale bez nadměrné produkce i spotřeby, kvůli které jsme přivedli naši planetu téměř na pokraj zkázy.

Nemůžeme se vrátit k dřívějšímu stylu života, protože jsme se sami stali „škodlivými“. Sami jsme viry, které ničí životní prostředí, zabíjí přírodu. Současnou virovou pandemii dostáváme od přírody jako odpověď na tuto skutečnost…

Proto se musíme zamyslet nad našimi dalšími kroky a vrátit se k zajištění pouze toho, bez čeho nemůžeme existovat, ale rozhodně ne za cenu devastace naší planety a všech jejích zdrojů.

Pokud to neuděláme nyní, přijdou další, ještě nebezpečnější a škodlivější viry a epidemie, kterými se nás příroda pokusí poučit a přinutit nás ke změně. Příroda jakožto Stvořitel má spoustu prostředků, aby nás usměrnila.

Příroda je totiž Vyšší síla, Stvořitel, HaVaJaH. Bez ohledu na to, jak ji nazýváme, skutečnost je taková, že existuje pouze jedna síla, která řídí neživý, rostlinný i živočišný svět a také každého člověka na tomto světě.

A toto dnes už téměř všichni akceptují jako nezpochybnitelný fakt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *