Je třeba zabít zlaté prasátko, abychom v něj uvěřili?

V poslední době nastal dlouhý proces rozbíjení posvátných „zlatých prasátek“. Banky, politika, politikové, zpravodajské agentury, dokonce i policie, prostě žádné instituce již nejsou posvátné a nic není ochráněno před výsměchem.

Dokonce i posvátný symbol svobody projevu vycházející z prvního dodatku Ústavy Spojených států amerických byl bez problému ukraden a zmasakrován bojovníky za svobodu projevu.

Když je ve společnosti tolik oddělení a odcizení, je jasné, že jediným řešením je opak: jednota.

Kam nás tato dezintegrace dovede?

Nemůžeme věřit nikomu a bojíme se vyjadřovat, protože svoboda projevu neexistuje. Ještě horší je, že doufáme, že vše se zlepší a všechno rychle zmizí.

Toto je velmi nebezpečná situace. Zároveň je to jediná situace, ze které je možné začít růst. Když je ve společnosti tolik oddělení a odcizení, je jasné, že jediným řešením je opak toho: jednota. Amerika je v situaci, kdy to může uskutečnit nebo zemřít. Buď se lidé spojí nad vším, co je odděluje, nebo praskne poslední struna, která stále ještě drží zemi pohromadě, a vypukne druhá občanská válka.

Dobrou zprávou je, že není příliš pozdě. Pokud existuje komunikace, existuje naděje, že lidé budou naslouchat důvodům a pochopí, že pro kohokoli nebude existovat spravedlnost nebo mír, péče, nebo alespoň starost, která je základem pro budování spravedlivé společnosti.

Pomysli na rodiče a jejich děti: Když děti mezi sebou bojují, rodiče mohou stát za jedním dítětem nebo za druhým, ale určitě budou jednat z lásky k oběma, a proto se spravedlivě snaží vyhovět potřebám obou dětí.

Američané nemají „rodiče“ (slovo rodiče v této větě znamená pospolitost, lásku k ostatním lidem, sjednocení); nikdo neřekne Americe, kdo má pravdu a kdo se mýlí v zápase, který prožívá národ v úzkostech. Výsledkem je, že pokud Američané nenajdou sílu, aby povýšili společné dobro nad vlastní zájem, ponoří se do krveprolití a ztratí všechno.

Prověrka národa

Tento rok, rok 2020, je pro Ameriku kritickým rokem. Letos se střetly, tři faktory, z nichž každý mohl zničit jakoukoli společnost: COVID-19, protesty George Floyda a prezidentské volby. Tyto tři faktory společně tvoří dokonalou bouři, která bude od národa vyžadovat skutečnou odvahu, aby to mohl překonat.

I v případě, že by nebyla rozpuštěna policie, je obtížné pochopit, jak sama policie může ochránit lidi před úplnou erupcí násilí. Dokud se lidé nerozhodnou zkrotit své frustrace, hněv a hlavně nenávist vůči druhé straně nebo barvě, nepomůže žádná policie ani národní garda.

Je na rozhodnutí každého jednotlivce, aby byl příkladem zdrženlivosti, respektu a v konečném důsledku péče o ostatní jednoduše proto, že každý člověk je lidská bytost. A stejně tak, jak bych chtěl, aby se ke mně chovali ostatní, se k ostatním musím chovat i já.

Jakmile bude dosažena tato úroveň omezení, bude možné také sbližování lidí. Jakmile se lidé budou navzájem respektovat, je možné začít zkoumat, jaká krása a síla Ameriky vychází právě z její rozmanitosti. Amerika je domovem všech ras, všech barev, všech náboženství a všech politických názorů.

Kdyby tato rozmanitost neexistovala, Amerika by nebyla Amerikou. Ale aby to Američané spatřili, musí povýšit národ nad frakci, celek nad části. Pak a teprve poté se budou moci sjednotit a být vzorem, kterým mohou být, aby mohli být vůdci svobodného světa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *