Jaký je smysl utrpení?

V čem je smysl utrpení?

Smyslem utrpení je dát člověku prázdnotu, kterou musí zaplnit tím, že promění utrpení na radost. Utrpením se nazývají ta přání, kvůli kterým nyní trpíme, my je však můžeme překrýt přáními, která jsou naplněná štěstím a smyslem.

Řekněme, že polovina Afriky hladoví, nebo lidé v Jemenu trpí…

Nezáleží na druhu utrpení. Každé utrpení je možné obalit naplněním, nasycením, smyslem, velikostí – a tím nemyslím jen materiální problémy.

Abyste toho dosáhli, musíte přijmout všechny vaše stavy a naplnit je Vyšším světlem, které nám na všech úrovních dává to, po čem toužíme: jídlo, zdraví, mír – cokoliv. Všechno přichází z Vyššího světla. Na nás je, abychom ho přitáhli k sobě, protože utrpení je ta prázdnota, kterou je třeba zaplnit Světlem.

Utrpení jsou naše neuspokojené touhy. Může mezi ně patřit i hlad, zima, strach, smutek atd., tedy jakékoli prázdné, nenaplněné přání, od těch nejmenších až po ta největší.

Pro všechna přání existuje pouze jedno naplnění, které se nazývá „Vyšší světlo“. Věda kabala v zásadě nehovoří o fyzickém utrpení, ale jenom o touze a jejím naplnění. Každá touha vyžaduje, abychom ji naplnili.

Nejzajímavější je, že na světě je naprostá hojnost. Jídlo, které vyhazujeme, by mohlo nasytit více než jednu planetu. Nemůžeme ho však rozdat, ale naopak nafukujeme ceny a uchylujeme se k nejrůznějším trikům, jak utrpení zvětšit.

To je specificky nastaveno programem našeho vývoje a dokud podle něj nedojdeme k absolutní nutnosti přitahovat Vyšší světlo – Světlo univerzálního naplnění, bude svět stále více trpět.

A lidé, kteří znají kabalistickou metodiku, ji potřebují co nejdříve přiblížit celému lidstvu, ale především národu Izrael, protože jen ten ji může zrealizovat a předat světu. To je naším úkolem.

Musíme lidem co nejrychleji vysvětlit, jaký je smysl utrpení a jak jej lze vyřešit. Ne prostřednictvím konfliktů, které nic nevyřeší, ale pouze přitahováním Vyššího světla.

K tomuto účelu existuje metodika, která člověku ukazuje, že lze probudit zvláštní sílu ukrytou v přírodě, která nás naplňuje, napravuje a vede vpřed. Cestu k cíli můžeme urychlit nikoli tlakem přírody zezadu, ale vlastním úsilím jít vpřed.

Každý člověk může čerpat tuto pozitivní sílu – společně se všemi ostatními. Ale jen v praxi. Tato metodika se nedá vysvětlit slovy, protože člověk nemá odpovídající smysly. Je třeba lidi usadit do kruhů a jasně jim ukázat, co a jak mají dělat.

Kabala je praktická věda, která se studuje a realizuje ve skupině lidí: buď v malé skupině, nebo v celém lidstvu.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *