Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 2

To nejdůležitější v práci člověka na sobě je dosáhnout pocitu potěšení z toho, že vykonává něco příjemného pro Stvořitele, protože všechno, co dělá pro sebe, jej od Stvořitele vzdaluje. Veškeré úsilí by proto mělo směřovat k nalezení toho, co je v prosbě ke Stvořiteli příjemné, k nalezení sladké chuti v myšlenkách a pocitech o Něm.

***

Absolutním spravedlivým se nazývá člověk, který ospravedlňuje všechny činnosti Stvořitele, co se týče jeho samého i veškerého stvoření. To znamená, že dosáhl toho, že má možnost nevnímat pocity ve svých egoistických přáních, neboť se již od nich odpoutal a přeje si se pouze radovat.

V takovém stavu se člověk nemůže ocitnout v duchovních propadech, protože vše, co se mu stane, neposuzuje z hlediska vlastního prospěchu, a proto všechno, ať by se dělo cokoli, vede jen k lepšímu.

Avšak v tomto nespočívá Cíl Stvořitele ve stvoření. Cíl stvoření tkví v tom, aby se stvoření těšila právě svými pocity. Z toho důvodu ještě není dosažení úrovně spravedlivého konečným stavem člověka. Proto poté, co člověk dosáhne úrovně spravedlivého, k sobě musí postupně začít znovu vracet svůj egoismus, který během dosažení úrovně spravedlivého potlačil.

Tento znovu navrácený egoismus však spravedlivý připojuje k získané touze pracovat pro Stvořitele, a proto již může nejen dávat, ale i přijímat potěšení do svých navrácených tužeb, čímž přináší radost Stvořiteli.

Je to podobné tomu, jako když se altruista našeho světa snaží konat dobro, protože se narodil s takovými sklony a neobdržel je od Stvořitele jako odměnu za práci na sobě, a jakoby nechce nic pro sebe, protože je takovým způsobem vytvořen jeho egoismus, takže má potěšení z toho, když lidem dává, a tímto způsobem jedná kvůli naplnění svého egoismu a nemůže jednat jinak.

Dosahování vyšších světů 1

Pokračování následuje.

Knihu v češtině je možné zakoupit zde v tištěné formě a zde e-knihu.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *