Ostrov z odpadků

V Tichém oceáně byl objeven šestý kontinent – ostrov z odpadků, který je převážně tvořen plasty a má rozlohu téměř jako Spojené státy. A to je velký problém, neboť plast se recykluje tisíc let.

Nemyslím si, že na této zemi budeme existovat ještě tisíc let. Příliš rychle ji vedeme ke konci, zbavujeme ji práva na existenci. Země se stane planetou bez života. Nemáme kam utéci. Vhodné planety nikde nejsou. Nemůžeme snít o Marsu nebo o nějaké jiné planetě. Cožpak tam všechno také nezničíme? Dokud se lidstvo nenapraví, jsou všechny naše pokusy o řešení zbytečné. Musíme přemýšlet jenom o nápravě naší přirozenosti. Přeměnit ji z egoistické na altruistickou, aby lidé navzájem mysleli jeden na druhého a uvědomili si, že lidstvu otevřou budoucnost pouze dobré vzájemné vztahy. Jinak se každý den zaživa pohřbíváme přímo v této skládce odpadků. Je mi líto dětí.

Řekněme, že začíná proces sjednocení, vzestup nad egoismem. Co bude s odpadky?
Zmizí. Veškerý hmotný svět je zcela závislý na našich vnitřních vlastnostech. A zmizí.

Ne proto, že ho nebudu vidět. Budeme mít mezi sebou natolik dobré vztahy, že pro síly zla nezbyde místo. A tento odpad se postupně začne snižovat. Kam se ztratí? Stejně jako se to děje v přírodě.

Odkud pochází náš egoistický svět? Objevil se vesmír, najednou se začal rozšiřovat a tak dále. To znamená, že všechno existuje podle nějakého vnitřního skrytého plánu. Je mnoho toho, co nevidíme a necítíme. V přírodě existují i jiné vztahy. Veliké síly přírody, které jsou tajné, skryté. Pojďme a začněme je probouzet. Nejdůležitější skrytá síla přírody je lidská mysl, její síla, síla myšlenky, síla touhy. Pokud ji začneme probouzet, spustíme na nové úrovni mezi různými částmi přírody úplně nové vlastnostmi. Plast nebude, vše bude průzračné, přirozené a tak čisté, že si na takovou čistotu budeme muset zvykat. Zpočátku takto čistý vzduch nebudeš schopen dýchat a nebudeš moci pít tak čistou pramenitou vodou. Pokud společně nasměrujeme své myšlenky směrem k druhým a dosáhneme vlastnosti odevzdání, lásky, vzájemnosti, spojení, pak ze světa zmizí všechno zlo na všech úrovních. Protože my se nacházíme na nejvyšší úrovni, bohužel. A šťastní budeme, když o sebe budeme opravdu vzájemně pečovat.

A stihneme to? Ano – zvládneme to. Ale kolik utrpení ještě budeme muset zakusit a kolik lidí dosáhne takového stavu – to je otázka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *