Matrix naší reality

„Podle mnoha vědců, filozofů a předních podnikatelů existuje 20–50 procentní šance, že lidé již žijí ve virtuálním světě simulovaném na počítači.“ Tak začíná slavný dokument sestavený analytiky Bank of America.

Zpráva zaslaná milionům zákazníků druhé největší americké banky způsobila rozruch ve světových médiích. A přestože bylo jejím cílem vysvětlit, proč je výhodné investovat prostředky do virtuální reality, mnoho otázek, které autoři položili, zaujalo hodně lidí. Masy lidí v diskusích znovu a znovu posuzovaly tématiku legendárního Matrixu (matrice), který, jak by se zdálo, beznadějně uvízl v minulosti.

Iniciátory současné exploze se stali slavní a solidní lidé: podnikatel a miliardář Elon Musk, který založil SpaceX, astrofyzik a popularizátor Neil Degrass Tyson a také profesor Nick Bostrom z Oxfordu, ředitel Ústavu pro budoucnost lidstva. Podle jejich názoru existují opodstatněné důvody podporující hypotézu, že náš svět je simulace.

Můžeme být prvky programového kódu? Nebo objekty kosmického experimentu? Může být náš vesmír trojrozměrnou projekcí reality, ve které hmota, energie, elektrické náboje, částice, pole, myšlenky a touhy jsou pouze výsledky složitých matematických výpočtů?

Z hlediska vědy to není nic nemožného. A tím spíše není „původní“ myšlenka imaginárního světa překvapující pro vědu kabalu.

Kabalisté „dekódovali program“

Podle prastarých kabalistických zdrojů napsaných před více než dvěma tisíci lety nejde o pravděpodobnost, ale o hodnověrný, bezpodmínečný fakt.

Výpočty pravděpodobnosti na tento obraz však vůbec nelze uplatnit. Všechny jeho objekty a prvky jsou plně podřízeny jasným a absolutním zákonům, jako jsou fyzikální nebo chemické zákony našeho světa. Samy o sobě nemohou svědčit o virtuální povaze reality a jejím účelu. Jednotlivé části pouze charakterizují celek a na základě pečlivého zkoumání se do obrazu přidávají stále nové detaily.

Abychom se dostali k jejímu původu, musíme se dostat na kvalitativně novou úroveň výzkumu.

Zde přicházejí na scénu kabalisté – vědci, kteří dekódovali „výstup dat“ tohoto „superpočítače“, jenž generuje naši realitu od Velkého třesku.

Zde je to, co o tom píše slavný kabalista 20. století Abrahám Kuk:

Viditelný dočasný svět nezakrývá pohled kabalistů. To, co se děje v hmotném životě, pro ně nemá ten význam, který lidé připisují jimi vnímanému neměnnému obrazu světa. Trvalým problémem mudrců je věčnost. A právě ona obejme jejich duši a naplní celé jejich bytí.

Kabalisté říkají, že veškerá materie vesmíru je jen maličkým zlomkem celkového kolosálního obrazu, který našim očím uniká. V našem světě ve skutečnosti není nic reálného. A proto je nutné zkoumat nikoli viditelnou část reality, ale síť sil a interakcí, která se nachází za fasádou jejích „pixelů“ – obrovský svět nepřístupný materiálnímu pohledu.

Tyto síly uvádějí do činnosti program reality, ve kterém žijeme. Po jejich odhalení zjistíme, odkud přišly, v čem spočívá cíl vesmíru a jaké vyjádření tento cíl nachází v našem světě. Poté, když si uvědomíme úplný obraz, budeme schopni naplánovat naše kroky a prosperovat na solidním, neotřesitelném základě.

Matrice

Náš obraz světa je ohraničen možnostmi našeho vnímání. A program, který jej vyvolává a definuje v průběhu celé evoluce, je náš obyčejný egoismus, sebeláska. Tato předem zadaná péče o sebe samého nutí každého, aby pro sebe z jakýchkoliv situací vytěžil prospěch a užíval si, a to i na úkor ostatních. Naše vlastní přirozenost nás v průběhu celého našeho života podněcuje k neustálému hledání sebepotěšení. Tento vrozený algoritmus podobně jako počítačový program aktivuje naše smysly, „kreslí“ naši realitu, avšak ve skutečnosti nás zotročuje, podřizuje si nás od rána do noci, od narození do smrti. Taková je matrice, ve které žijeme.

Dnes je však tento „program“ již zastaralý. V podmínkách globálního světa se stal anachronismem, i když nám stále jako dříve šeptá do ucha své „pravdy podle výchozího nastavení“, které byly kdysi nainstalované, aby řešily úplně jiné problémy.

Výsledkem je, že náš „softvér“ není v souladu s aktuální fází vývoje, s obrovsky zvětšeným propojením a vzájemnou závislostí. Oddělený, rozdrobený světonázor, jenž nám byl uměle vštípen, dnes rozděluje svět na části, které ve skutečnosti neexistují. Všichni jsme jeden celek a více už na sebe nemůžeme pohlížet odděleně a konzumovat bohatství života, aniž bychom se ohlíželi na ostatní. Tento přístup je nyní škodlivý pro všechny stejně, ale starý „softvér“ nám brání v tom, abychom si to uvědomili.

V důsledku toho se hroutí realita a noří se do permanentní krize, kterou ještě nikdo jasně nevysvětlil. Ve skutečnosti se před námi neustále zobrazuje okno, které nabízí aktualizaci systému. Klikneme na tlačítko „Zrušit“, ale objevuje se znovu. Známá situace? Klikali bychom dále, ale je tu problém – ostatní tlačítka nefungují.

Jak správně učinit restart

Chyby v programu našeho vnímání vznikají kvůli nesprávné komunikaci v naší společné síti. Spojení řeší všechno.

„Aktualizace softwaru“ pro nás tedy znamená ozdravení sociálního klimatu, modernizaci sociálních vztahů. Stará matice – prospěchářství, vykořisťování různého druhu, soupeření pod různými záminkami, schované za určitými maskami, nebo otevřené – je odsouzena k zániku. Bude nahrazena zcela odlišnými prioritami: vzájemnou péčí, spojením, lidskou srdečností, společnými zájmy. Jedná se již o zcela odlišný „operační systém“, je to tatáž kvalitativně nová úroveň, na níž vyrosteme z „virtuality“, stejně jako Alenka vyrostla z Říše divů.

Nový „program“ je definován známým výrokem „Miluj bližního svého jako sebe samého“. Slavný kabalista 20. století Ba’al HaSulam říká:

Celý vesmír byl od prvopočátku vytvořen a uspořádán pouze v souladu s tímto cílem – aby se z něho vyvinula lidská rasa, která by změnila své vlastnosti, a tímto se duchovně zdokonalovala do té doby, dokud by nepocítila Vyšší sílu stejně, jako vnímá svého bližního. Tyto vlastnosti jsou jako stupně žebříku, seřazeny a uspořádány stupeň po stupni, dokud lidstvo nedospěje k dokonalosti a nedosáhne svého cíle.

Nové vztahy nám umožní opustit imaginární svět a poté se objeví nový vektor vývoje, konečný úkol „operačního systému“, jakož i nové mechanismy jeho práce. Egoistická verze staré matice nás omezovala a my po aktualizaci poprvé získáme příležitost řídit svůj život a vylepšovat jej – sami se staneme „programátory“.

Pak se nám stane jasným program skutečné reality, holistický, ucelený obraz, kýžená odměna velkých vědců a filozofů všech dob. A také „předních podnikatelů“ současnosti, kteří hledají pravdu „kdesi tam venku“, ale pravda je zde, mezi námi, a právě naše vzájemné spojení je tím, co umožňuje její realizaci, je jejím vodičem.

Zde je to, co Bank of America neřekla: abyste se dostali z imaginárního světa, je třeba změnit své vlastní vnímání, změnit sebe sama.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *