Poslední generace

Nyní, jak víte, je mnoho dohadů o tom, co se stane po koronaviru. Lidé se obávají mnohého, zejména toho, že nebude práce. Již teď jsou lidé bez peněz. Bojí se nových virů, bojí se vycházet z domu, bojí se posílat děti do školky a tak dále, a tak dále.

Průzkumy ukazují, že světlo na konci tunelu vidí málokdo. Kabalisté říkají, že nadešel čas „poslední generace“.

Nastal čas „poslední generace“

Především se lidé bojí tohoto slova – „poslední“ generace. Poslední znamená, že za ní již nebude nic, konec. Díky Bohu, že za ní již nic není!

Co je „poslední generace“? Během tohoto stavu „poslední generace“ se postupně pozvolna připravujeme na přesun do následujícího stavu – do duchovního stavu. Kvůli tomu rozhodně není nutné zemřít fyzicky, ale prostě začít žít, existovat ve stavu duchovního sjednocení.

Příznakem „poslední generace“ je, že se lidstvo přiblížilo k nápravě a vysvobození ze svého egoismu. Nebudeme se potřebovat honit za všemi těmito materiálními, egoistickými hodnotami. Dokážeme žít klidně a velmi prostě až do té doby, než již úplně přestaneme věnovat pozornost hmotným hodnotám, hmotnému životu obecně. Budeme směřovat pouze k duchovnímu – ke spojení mezi námi. Dospějeme do stavu, kdy si budeme cenit jenom vzájemného spojení.

Jak žiji nyní? Někoho nenávidím, někdo je můj nepřítel… A tady se začneš starat o to, abys byl se všemi společně, aby pro tebe byli ještě více než přátelé, dokonce více než jeden celek.

Myslím si, že se lidstvo nyní začalo ubírat tímto směrem. Vidím to naprosto jasně. Navíc je tento posun poměrně intenzivní. Příroda nás donutí, abychom dospěli k tomuto spojení. Takže nás nutí.

Pokud se tomu budeme bránit, bude nás neustále nutit a nutit. Přiměje člověka, aby to pocítil. Musí pocítit, že je naprostý egoista.

V zásadě to bude pociťovat. Na jedné straně bude cítit, že je přitahován ke sblížení se s ostatními, a na druhé straně, když se o to bude pokoušet, bude cítit odpor svého egoismu. A právě to, co mu bude bránit ve sjednocení, začne vnímat jako svůj egoismus. Doposud vlastně ani neví, kde se nachází, v čem spočívá tento jeho egoismus.

Zákony „poslední generace“

V podstatě jde o zákony, které vycházejí z jednoty. Takže by člověk měl pochopit, že neexistuje jiné východisko. Bezpodmínečně!

Lidstvo opravdu nemá jiné východisko. Všichni jsme již na cestě. Nyní již nikam neodbočíš.

Teď je mým úkolem souhlasit, přijmout to a zahájit tento plynulý postup, nu, pomaličku, malými krůčky, k tomuto spojení. Pochopit, že vše, co existuje, je vzájemně integrálně propojeno. A že musíme být spojeni mezi sebou navzájem i s celou ostatní přírodou. A dokud nedosáhneme vzájemné lásky do té míry, že „vlci se budou pást společně s ovcemi“, nedosáhneme své mise. Musíme přivést k vzájemné lásce celou přírodu.

Opravdu nebude nikdo nikomu škodit. Budou se starat pouze jeden o druhého, protože jen lidé se starají o sebe navzájem. Právě lidé se starají o sebe navzájem! Všechno začíná u lidí, je to vrchol!

To znamená, že všechno probíhá na způsob pyramidy, řetězce. Jakmile člověk dospěje do tohoto stavu, vše se usadí.

Tři pravidla

Za prvé. Příroda je integrální. A já tomu uvnitř integrální přírody musím odpovídat. To je druhé pravidlo. A třetí říká. Pokud budu směřovat k integrálnosti v přírodě, stane se integrální celá příroda.

Člověk to každopádně může vnímat. Může to vidět podle viru. A vir nás nepustí! Abychom nedoufali, že se z toho můžeme dostat. Musíme postupovat pouze k celkové integrální součinnosti. Tam najdeme správnou, dobrou a snadnou existenci. To však znamená, že zde se samozřejmě musíme změnit.

Takže se ještě musíme změnit, jinak nás humánní, milující příroda může dovést do velké bolesti.

My, jakožto egoisté, se měnit nechceme. Zdá se nám, že když je humánní a milující, měla by nás přijímat takové, jakými jsme. Přece nás takto stvořila a tak to je. Ne. Stvořila nás protikladnými našemu konečnému, správnému stavu, k němuž nás postupně vede tak, abychom se naučili a pochopili rozdíl mezi těmito stavy. A pak budeme dospělí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *