Surfování po vlnách pandemie

Veřejná debata, která se nyní rozběhla, hovoří o druhé vlně COVID-19, i když první ještě není ani zdaleka za námi. Právě když jsme si mysleli, že máme epidemii pod kontrolou, otevření ekonomiky přineslo do celého světa nová ohniska nákazy.

Nové formy spojení

Co to představuje pro budoucnost? Můžeme se zkusit vyhnout protichůdným strategiím řešení pandemie a jejích důsledků, ale pravdou je, že nyní vidíme jen špičku ledovce toho, co nás čeká. To, co víme jistě, je to, že se náš způsob života navždy změní. Tím nejdůležitějším, co musíme pochopit, je to, že nás příroda vede k novým formám spojení mezi námi, protože se všichni vzájemně ovlivňujeme a jsme na sobě závislí, jak ukazují vlny infekce koronaviry.

„Čím více se sjednotíme skrze srdce a duši, a čím více dnes pochopíme vedení přírody, tím více se zmenší naše úzkost ohledně budoucnosti. Naše vědomí se rozšíří a začneme objevovat vyšší dimenzi, která nás tak moudře vychovává, sílu přírody. Toto je síla, jejímž charakteristickým rysem je láska a čisté odevzdávání.“

Koronavirus z našeho okolí rychle nezmizí. Může tu zůstat roky, ačkoliv je možné, že se změní jeho podoba. Proto je naprosto nezbytné, abychom utvářeli společnost a ekonomiku v souladu s nově vznikající realitou. Odborníci varují, že během několika měsíců budeme v nejhlubší krizi od druhé světové války. Obchody se zhroutí, úspory lidí vyschnou a oni nebudou moci vracet půjčky, splácet hypotéky ani platit nájemné. Již jsou zde jasná znamení. Proto musíme udělat revoluci v našich prioritách.

Priority zítřka

Státy musí investovat své zdroje do životně důležitých odvětví, která mohou zajistit uspokojení základních potřeb každého člověka na obstojné úrovni. Veřejné rozpočty by měly zajistit prostředky na základní potřeby dle zvolených priorit a nerozházet zdroje v jiných oblastech kvůli nátlaku kdysi silných zájmových skupin. Luxusní průmyslová odvětví v důsledku hospodářské krize jistě utrpí vážnou ránu. Pokoušet se je obnovit by bylo zbytečné, protože jejich výrobky budou mít jen velmi malou poptávku.

Myšlenka musí předcházet akci: zítřejší lidstvo bude potřebovat mnohem klidnější životní styl, osvobozený od nesmyslného běhu sem a tam, soustředěný kolem základních věcí místo nadbytečných. Lidé budou muset investovat především do budování hlubokých vazeb mezi sebou, aby v nich objevili chuť života. Naše dobrá budoucnost spočívá ve výzkumu a vývoji spojení a lásky mezi všemi lidmi a tento počin bude naším vstupem do nového světa.

Předtím, než dosáhneme tohoto vytouženého spojení lidí, se však musíme očistit od nepodstatných činů, které mezi lidmi pouze zvyšují ničivou konkurenci, vysávají vzácné zdroje z přírody a znečišťují ovzduší, zemi a moře.

Éra koronaviru chytře odlupuje neživé slupky zastaralého způsobu života. Pozvolna omezuje ekonomiku do zdravé a udržitelné dimenze. Přebytečný tuk odpadne.

Výchova k šťastnému a zdravému životu

Vlády budou muset přemýšlet mimo zajeté koleje, aby zajistily zaměstnanost a živobytí milionům lidí, kteří budou vyhoštěni z trhu práce. Nejlepším řešením bude celosvětově občanům poskytnout příjem podmíněný aktivní účasti na sociálním vzdělávání a budování komunity.

Prostřednictvím vzdělání a na základě změn, které se odehrávají v této zvláštní sféře, tato úniková cesta nabídne bránu novému pochopení lidskosti. Vysvětlí, co tyto změny znamenají ve vývoji člověka, společnosti a světa a jaké nové vztahy musí být navázány mezi lidmi. Ti, kdo studují, budou také několik hodin pracovat v oblastech, které budují komunitu a společnost.

Nejšťastnější a nejzdravější možný život se vyvíjí péčí o ostatní stejně jako matka, která se stále stará o své děti a v poskytování této péče nachází nesrovnatelný pocit uspokojení a vitality. Ačkoli zdánlivě odporuje sociálnímu sblížení, éra korony je zde ve skutečnosti proto, aby nás naučila, jak správně přistupovat k sobě navzájem, skutečné formě spojení na vnitřní úrovni, prostřednictvím srdcí, a jak se vyhnout ubližování ostatním.

Čím více se sjednotíme skrze srdce a duši a čím více dnes pochopíme vedení přírody, tím více se zmenší naše úzkost ohledně budoucnosti. Naše vědomí se rozšíří a začneme objevovat vyšší dimenzi, která nás tak moudře vychovává: sílu přírody. Toto je síla, jejímž charakteristickým rysem je láska a čisté odevzdávání.

Koronavirus tedy není jen epidemie, která má frustrovat a ničit, ale evoluční hádanka, jíž musíme společně rozluštit. Náš úspěch bude záviset na naší jednotě, nikoliv pouze na sjíždění vlny pandemie, nýbrž na dosažení jejího vrcholu pro zdravou a bezpečnou budoucnost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *