Lež a pravda 4

Láska je v srdci a pravda je v hlavě. Láska musí vycházet ze srdce. To znamená, že musím přeměnit všechny své vlastnosti, všechny své touhy, a nasměrovat je na dobro milovaného.

Toto se nazývá „otevřené srdce“. A pravdu již měřím podle úrovně rozvoje člověka: co je pro něho dobré slyšet, kolik může pocítit a pochopit a podle toho k němu přistupuji odpovídajícím způsobem. Možná budu před ním muset něco skrývat, možná budu muset i lhát, když ze svého milujícího srdce vidím, že je to pro něho lepší. Člověk, který hledá pravdu, neustále prověřuje sám sebe, v jaké lži se právě nachází.

Proč člověk tíhne k pravdě? Proč má pravda pro něho tak velkou hodnotu?

Začíná v něm hovořit informační gen z vyšší úrovně. Vyšší síla zvaná „pravda“. Slovo „pravda“ (v hebrejštině Emet) se skládá z písmen „Alef-Mem-Tav“. To znamená, že pokrývá celou abecedu od začátku do konce – to je společné jméno Stvořitele, dobrého a působícího dobro, absolutní lásku a odevzdání se vně sebe. A musíme přemýšlet, jak být alespoň trochu v souladu s Ním. Tomu nás učí věda kabala.

Jsou lidé, ve kterých se tyto informační geny probudí. Patrně byli ve svém základu blíže Stvořiteli, a proto v nich zůstaly odpovídající „záznamy“. A nyní se v nich tyto geny začínají ozývat a tlačí je, aby odhalili vlastnosti Stvořitele.

Tento gen se nazývá „bod v srdci“ – touha odhalit pravdu. Bez ohledu na to, jaká bude, hlavně to musí být pravda. A to i přesto, že to bude nepříjemné, stále se o to snažím, jak je řečeno: „Kup pravdu a neprodávej.“

Usilování o pravdu absolutně nesouvisí s vírou. Každý, kdo hledá pravdu, je vyzván, aby k ní došel a odhalil ji.

Věda kabala není spojena s náboženstvím, touha po pravdě je však bezpodmínečná podmínka.

Pokračování následuje…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *