Co znamenají symboly svátku Roš ha-Šana?

V čem tkví význam symbolů Nového roku: jablka s medem, granátového jablka a rybí hlavy.

Hlava ryby symbolizuje naši touhu být hlavou, nikoli ocasem. Koneckonců, chceme sami řídit svůj život a nedovolit, aby nás táhl směrem k sobeckým ziskům a spojením.

Chceme vědět, proč nám byl dán tento život, co je jeho cílem a jak ho naplnit, aby byl užitečný a smysluplný. V tom je rozdíl mezi hlavou a ocasem.

Granátové jablko symbolizuje národ Izrael, sjednocení všech duší v jednom těle. Právě tak se chceme cítit – sjednoceni v jednu duši.

A jablko s medem symbolizuje naši touhu naplnit svůj život výhodami a sladkostí. Jedná se o stejné jablko, které pozřel Adam a tím zhřešil, udělal chybu ve svých plánech, přepočítal se. Nápravu celého lidstva se chystal vykonat najednou, protože zahrnoval v sobě všechny duše. Tak velká egoistická touha se v něm objevila.

Ale Adam nedokázal provést tuto nápravu. Napravit znamená naplnit sladkostí, povznést se nad svůj egoismus. Jablko zosobňuje náš egoistický počátek, vytvořený Stvořitelem. Tím, že ho namáčíme do medu a napravujeme, získáváme dobrý život.

Adam se pokusil provést tuto nápravu najednou a neuspěl, a proto ji my děláme postupně: mnoho lidí, ve všech dobách, náprava za nápravou, postupně dosahují úplné nápravy.
Symbolem nápravy a oslazení egoismu, čímž se stane použitelným pro dobro, je jablko namočené v medu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *