Příspěvky

Co znamenají symboly svátku Roš ha-Šana?

V čem tkví význam symbolů Nového roku: jablka s medem, granátového jablka a rybí hlavy.

Hlava ryby symbolizuje naši touhu být hlavou, nikoli ocasem. Koneckonců, chceme sami řídit svůj život a nedovolit, aby nás táhl směrem k sobeckým ziskům a spojením.

Read more