Co je kabalistický kongres 2

Abraham našel zvláštní, jedinečný lék, který existuje v přírodě – vyšší sílu zvanou „světlo, které vrací ke zdroji“. Je to síla, která nás vrací k dobru, k dobrým vzájemným vztahům, ke spojení.

Abraham odhalil tajemství, jak tuto sílu získat z přírody, aby nad nimi pracovala a spojovala lidi. A kromě toho odhalil, že v okamžiku, kdy lidé dosáhnou spojení, začnou chápat a cítit vyšší sílu, která je k sobě navzájem připoutala.

Spojení s vyšší silou jim dává pocit duchovního života. Začínají si uvědomovat a cítit, že předtím žili uvnitř svého těla. A nyní, spojeni jeden s druhým, každý z nás žije nejen uvnitř svého těla, ale také uvnitř ostatních lidí, uvnitř spojení.

Je to, jako bych vycházel sám ze sebe a nacházel se ve všech, a tak absolutně, každý. To znamená, že žiji ve své duši, v touze odevzdávat druhým, v touze milovat. Nežiji uvnitř svého těla, ale uvnitř celého lidstva, lidí, kteří jsou mi cizí.

Ukazuje se, že začínám zapomínat na své tělo. Živím ho tolik, kolik potřebuje, a ve zbytku času myslím na druhé. Plním své tělo stejně jako auto palivem, abych ho udržel v chodu. A zbytek času ho používám – jezdím na něm, kam chci.

Takto naplňuji jídlem své tělo, svého osla (chamor), materiál (chomer) a jedu na něm k cíli stvoření. Pokud se spojuji s druhými, začínám skrze ně, v nich cítit druhý život – duchovní život. Nejsem už závislý na svém těle, které dnes žije a zítra zemře, ale začínám se cítit žít uvnitř celého lidstva.

To znamená, že pociťuji věčný život, který není závislý na mém těle. Dochází zde ke zvláštní proměně, psychologické a smyslové, praktickému přechodu z materiálního světa do světa duchovního.

To není spojení naivních idealistů. Pokud se však s pomocí vyšší síly mohu navzdory svému sobectví spojit s druhými, pak skutečně vyskakuji ze sebe ven a začínám existovat ve své duši. Takto získávám vyšší, duchovní svět.

Uvědomili jsme si tedy, čeho lze dosáhnout díky spojení. A proto se lidé, kteří chtějí získat duši a duchovní život, scházejí společně na kabalistickém kongresu.

Najde tam ten, kdo přijde na kongres, svou duši? Začne duchovní život?

Bude se to snažit udělat. Možná se to nepodaří najednou, ale rozhodně bude postupovat správným směrem.

Proto kabalisté zvou na svůj kongres mnoho lidí odevšad, aby se spojili. Všichni společně zpíváme, tančíme, posloucháme rozhovory, přednášky, pořádáme semináře v kruzích, setkání přátel. Sjíždějí se tisíce lidí z celého světa, z nejvzdálenějších míst, dokonce i z Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Ameriky, Japonska a Číny.

Kabalisté všechny tyto lidi spojují a učí je, jak se správně vzájemně propojit podle metodiky, kterou založil praotec Abraham.

Tímto způsobem na každém dalším kongresu zvyšujeme sílu našeho vzájemného spojení. Postupně se přibližujeme k takovému spojení, které bude stačit k tomu, abychom v něm odhalili náš následující stav – vyšší stupeň, duchovní svět. To je účelem kabalistických kongresů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *