Co je kabalistický kongres 1

Věda kabala k sobě přitahuje velkou pozornost a zvláštnímu zájmu se těší každoroční mezinárodní kabalistické kongresy v Izraeli, schází se na nich tisíce lidí z desítek zemí světa. Co to je kabalistický kongres? Podobá se takzvaným duchovním sjezdům, které jsou organizovány různými náboženskými denominacemi a duchovními směry?

Na první pohled se může zdát, že jsou si podobné: sejde se velký počet lidí, kteří společně sedí na přednáškách a hostinách, zpívají, tančí stejně jako na každé jiné slavnosti. Zvláštní důraz je však kladen na spojení, protože si všichni uvědomují, že náprava světa a člověka spočívá ve spojení.

My všichni jsme úlomky rozbité nádoby společné duše, která se nazývá Adam haRišon. Kdysi byli všichni lidé spojeni a provázáni jednou touhou, jedním cílem, jedním posláním a žili jako jedna rodina, jedna velká vesnice. A pak se ze starověkého Babylónu rozptýlili po celé zemi. Jejich egoismus dramaticky zesílil a začali se navzájem nenávidět, uzavírat se, dělit vše na „tvoje“ a „moje“.

To se nazývá Babylónská věž, která se stala symbolem našeho egoismu, jenž pronikl do každého člověka. A pak si lidé dokonce přestali vzájemně rozumět. Opustili starověký Babylón a rozutekli se po celé zemi. Na dálku ještě mohli nějak žít a udržovat vztahy.

Nauka o sjednocení od Abrahama

Celé lidské dějiny, počínaje starověkým Babylónem, jsou nepřetržitým zhoršováním rozdělení, nenávisti. A to vše je způsobeno egoismem, který v nás hoří, stále více roste a nutí nás se stále více vzájemně nenávidět.

A tak na zemi existuje mnoho států, národů, náboženství, rozdílů, stále více zdí a přehrad mezi námi. To bude pokračovat, dokud si lidstvo neuvědomí, že tímto způsobem přivede samo sebe k sebezničení. Doslova, a nikoli pouze obrazně se začínáme navzájem požírat, a v jaderné válce zničíme celou Zemi.

Dnes se již nacházíme v takové krizi, že můžeme věřit v reálnost takového výsledku. Nejsme však schopni zastavit sami sebe, nemáme sílu vzdorovat své zlé egoistické povaze, která nám nedovoluje se sjednotit.

Postupně si začínáme uvědomovat, že pokud se nespojíme, pokud nenajdeme nějakou metodu, nějaký zázračný lék proti nenávisti a odloučení, který nám umožní trochu otupit náš egoismus a otevřít srdce, zemřeme společně, zaklesnutí jeden do druhého. Naše ego nás nenechá na pokoji.

A zde přichází na řadu věda kabala, která nás provází již od starověkého Babylónu. Když u všech Babyloňanů propuklo sobectví a rozptýlilo je do všech čtyř koutů světa – ve stejné době vznikla nauka o sjednocení, kterou založil Abraham.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *