Hledání pravdy ve světě lží

To, co vidíme, už není to, co dostáváme. Lavina nespolehlivých a zavádějících informací se alarmující rychlostí šíří po celém světě, zejména nyní, uprostřed pandemie COVID-19.
Konspirační teorie a podpora škodlivých vakcín proti viru se šíří po celém světě a ohrožují životy, říkají mezinárodní organizace.

Ve skutečnosti je falešná realita, kterou nyní vidíme, odrazem kvality řetězce lidských vztahů, které jsme mezi sebou vytvořili. Změnou vzájemných vztahů můžeme tuto znepokojivou situaci zvrátit posílením důvěry a věrohodnosti ve společnosti.

Tato síť lží je produktem úmyslné manipulace pocházející z politických stran a táborů, velkých podniků a výkonných osob s rozhodovací pravomocí, která se každodenně chytře publikuje.

Znečištěné informace

Americký prezident Donald Trump nedávno podepsal exekutivní zákon cílený společnosti, provozující sociální média, aby „hájil svobodu projevu před jedním z nejzávažnějších nebezpečí, kterým v americké historii čelí“. Akce byla podniknuta poté, co Twitter označil dva z jeho příspěvků jako „potenciálně zavádějící“. To, co je považováno za důvěryhodné, jasně závisí na úhlu pohledu pozorovatele. Sociální sítě do velké míry zaplnily tradiční mediální prostor a staly se hlavním poskytovatelem informací.

Důvěryhodnost v online prostředí je však mnohem komplikovanější a méně přímočará než v tradičních médiích. Organizace Spojených národů pro vzdělávání a vědu (UNESCO) to nazývá „znečištěné informace“. Je to obtížně řešitelný problém, poněvadž pod hlavičkou sociálních sítí je šířena velká část dezinformací.

Je téměř nemožné získat spolehlivé, věcné informace. Je obtížné důvěřovat médiím, že jednají čestně, nestranně. V článku je téměř vždy nějaký přehnaný popis, nepravdivé informace, zavádějící citace nebo názor.

Tato síť lží je produktem úmyslné manipulace pocházející z politických stran a táborů, velkých podniků a politiků, kteří je chytře vkládají do každodenních článků. Z tohoto důvodu panuje ve světě mezi fakty a lži zmatek, co je důvěryhodné, nebo ne. Pokud však uděláme krok zpět a podíváme se z větší perspektivy, uvědomíme si, že společnost v této podívané na klamnou realitu není pasivním divákem. Nejsme zvyklí na pravdu, takže si s radostí kupujeme lži, dokonce si je užíváme a platíme za ně. Tam, kde je poptávka, existuje nabídka.

Svět pravdy

I kdyby existoval pravdomluvný člověk, náš nepravdivý svět by ho rychle propustil. Jeho pravda by byla interpretována jako falešná. Nemůžeme si dovolit, abychom i nadále hlásali rozdělení a umožňovali naší egoistické přirozenosti, kterou jsme doposud krmili, aby nás vtahovala do vzájemných bojů. Nastal čas zabývat se realitou našeho života a pochopit, že potřebujeme skutečnou komunikaci, která otevře nová, vysoce kvalitní pouta, která zoufale potřebují růst a šířit se. Taková komunikace bude nejen zdrojem spolehlivých informací, ale iniciativou pro sociální vzdělávání, nástrojem a způsobem pro zajištění běžné a vhodné komunikace. Ve skutečnosti je zapotřebí nový vzdělávací systém pro celou společnost, děti i dospělé, který by nám poskytl přesný obrázek toho, kde stojíme, co je třeba opravit a jak splnit úkol, abychom se mohli těšit z důvěryhodného světa.

Když si toto podvědomí vyjasníme, budeme schopni správně oddělit otrávené informace a založit zcela nová média, média, která budou na první místo klást spokojenost. Tato nová média budou pevně zakotvena v základních zákonech přírody, v propojené realitě globálního a integrálního světa. Budou se snažit ve společnosti udržovat vyváženého ducha a přispívat výhradně k sociální jednotě. Svět v jednotě je svět pravdy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *