Kam nás vede „slepá příroda“?

„My, nejvyšší ze všech stvoření, obdařeni vědomím a inteligencí, jsme se stali hříčkou v rukou slepé přírody, která nás klame. A kdo ví, kam nás zavede?“ (Ba‘al HaSulam, Článek „Svoboda“)

Igor píše: Mám stovky otázek ohledně tohoto jediné úryvku. První otázka: Jak může takový velký kabalista Ba‘al HaSulam nazývat přírodu „slepou“?“

Protože příroda jedná podle vlastních zákonů, nikam neodbočuje. A proto se takový pohyb nazývá slepým. To znamená, že ji pořád někdo nebo něco řídí. A pohybuje se beze změny.

Je to slepá příroda, co nás nyní přivedla do války?

To je takzvaná „slepá příroda“, ano. Ona vládne našemu egoismu a vede nás neustále a nepřetržitě do vzájemných rozporů, dokud si neuvědomíme škodlivost takových vztahů a nebudeme je chtít napravit. Záměrně nás přivádí ke sporům, a čím je konflikt silnější, tím rychleji si něco uvědomíme.

Jak mohou být ti, kdo mají rozum a znalosti, jak je zde psáno, hračkou v něčích rukou? Vždyť mají rozum a znalosti? Jsme to my.

To není důležité. Ve skutečnosti nás příroda ovládá neustále. Zvyšuje nebo snižuje sobectví v každém z nás a v nás všech dohromady, a tím jsme ovládáni.

Ale souhlasíte s tím, že jsme inteligentní a znalí?

Relativně. Ale ne výše našeho egoismu. Ono rozhoduje o všem.

Zde se hovoří, že jsme klamáni. Nějak se mi to opravdu nelíbí.

Ukazují nám, jak jsme omezení, jak jsme tvrdohlaví a jednostranní a jak sami sebe vedeme k nesprávným rozhodnutím. Jak je zde řečeno, že na jednu stranu jsme rozumní, ale na druhou stranu se necháme napálit. Náš rozum využívá jen velmi omezenou kapacitu a nijak nám nebrání v tom, abychom byli zároveň hloupými egoisty.

Je řečeno, že není známo, kam nás příroda vede. Ale Vy neustále tvrdíte, že se ví, kam nás vede – k jednotě, lásce. Ano nebo ne?

Směrem k jednotě a lásce, ale velmi tvrdým způsobem. To jen my stále nevíme, kam nás vede, protože jsme po celý život, během celých dějin, pouze v neustálém vzájemném boji.

Naším úkolem je tedy podřídit se slepé přírodě?

Ne! Proč bychom to dělali? Naopak! Musíme si uvědomit, že jsme v rukou slepé přírody a že jediné, co můžeme udělat, je napravit se. To je to, co od nás chce slepá příroda. Uvědomit si zlo. Můžeme říci, že my jsme ti, kdo jsou slepí, a proto vnímáme přírodu slepou. Ale jinak to neumíme, je to velmi těžké.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *