Revoluce sítí

Internet je zrcadlem společnosti. Na jeho stránkách můžete vidět, kdo ve skutečnosti jsme. Na webu jsme jako na dlani se vší svojí lží, špínou a pokrytectvím.
Při diskusi o tom, jak udělat internet lepší, někdy zapomínáme, že je to otisk lidstva. A i když se zdá, že nás internet mění, ve skutečnosti on není faktor změn, ale jejich katalyzátor. V konečném důsledku se táhne mezi vším na různých úrovních a díky tomu se tempo našeho vývoje zrychluje. Prostředky komunikace a sociální spojení získaly zcela nové rysy, posunuly hranice, vysvobodily se ze starých norem a odhalily naši pravou tvář.

Vlastně je těžké tomu říkat tvář. Do nových moderních forem se přenáší naše zvrhlá podstata, do všeho, co bylo dříve skryto, usměrňováno a zahaleno. Webové stránky nabízí klamný, odporný obsah, který se skládá z nenávisti, nepřátelství, vulgárnosti, ignorance, sobectví a dalších našich „ctností“, někdy skrytých, někdy otevřeně vyzývavých. Jedna věc je dobrá: vyčistit a restartovat virtuální prostor nebude obtížné. Nejprve se ale budeme muset restartovat my sami.

OPOŽDĚNÁ DIAGNÓZA

Je možné chránit síť před negativitou a omezit ji pouze na dobrá a užitečná spojení mezi lidmi? Je to možné. Ale ne pomocí umělých metod. Internet je ostatně jako televize, naladěný na naši vlnu. To, co vysíláme, je i to, co tam vidíme. A co hůř, na webu nabývají lidské neduhy ještě větších rozměrů. Vlády a velké podniky mezitím nacházejí účinné páky virtuálního vlivu se slibným potenciálem.

Internet nás zkrátka zobrazuje v celé naší slávě, v našem velkém sobectví.

A když už to všechno vidíme, pak si to alespoň uvědomme. Právě o to tady v této fázi jde, o uvědomění. Je to diagnostický nástroj, druh lékařského zobrazování, pomocí kterého můžete diagnostikovat a předepisovat léčbu.

Podíváme-li se dopředu, v tento čas, kdy je hlavní choroba lidstva pojmenována a uznána, vidíme, že internet může odvést i dobrou práci. V období rehabilitace od patologického egocentrismu pomůže navázat mezi námi úplně jiné spojení, pomůže sblížit naše srdce.

ALE KDY NASTANE ZÍTŘEK?

Své první webové stránky věnované vědě kabale jsem vytvořil v roce 1995, kdy se systém World Wide Web (WWW) teprve začínal formovat a málokdo tušil, jaké místo zaujme internet v našem životě.

Viděl jsem jeho perspektivu? Ano, viděl jsem. Jako kabalista jsem věděl jednoduchou věc: budoucnost patří spojení mezi lidmi a toto spojení se buduje postupně, od vnějšího k vnitřnímu, od negativního k pozitivnímu, od formy k obsahu.

Kabala je původně věda o spojení, o správném, systémovém spojení v Přírodě a o tom, jak vytvořit stejné spojení mezi námi. Tváří v tvář globalizaci je internet pro tento úkol nepostradatelným nástrojem, který musíte mít. Vymyslela to samotná doba.

Pak se na nás Síť obrátí svou druhou stranou a ukáže se, že právě ono spojení – obnovující spojení srdcí – je pravý rytmus života. Nejsme živí tím, co je v nás, ale tím, co je mezi námi! Touha dát si navzájem jednotu a lásku.

K takové Síti je nutné dorůst. Je tu ale ještě jedna možnost – můžeme se k ní dostat i teď, s přihlédnutím k našemu virtuálnímu odrazu, k nešťastnému kolektivnímu webovému profilu lidstva.

Jakmile poznáme jeho vlastnosti, budeme vědět, co dělat. Pro začátek je třeba se zklidnit, nemíchat sebe a ostatní v oblastech sociálních sítí a fór, blogů a chatů. Ticho usnadňuje myšlení a cítění. Teprve poté, co se vymaníme z hukotu a chaosu, najdeme nové využití internetu, aby nás pomohl sbližovat a pozitivně vést. Jeho skutečným úkolem není jen spojení, ale sounáležitost, jednota mezi lidmi.

Ano, je třeba se toho hodně naučit a vynaložit úsilí. Ale bude to všeobecné pozvednutí a my už nebudeme uživateli, ale účastníky, partnery, bratry. A naše on-line zrcadlo bude odrážet úplně jiný obraz.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *