Dezinformace ve světě, který nezná pravdu

Nedlouho po oznámení, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) USA zřizuje Radu pro řízení dezinformací (DGB), oznámila Nina Jankowiczová, která měla být její hlavní představitelkou, svou rezignaci. O několik dní později Bidenova administrativa oznámila rozpuštění celé rady a upuštění od této myšlenky.

Kritika, kterou zřízení DGB mělo, a také to, že někteří radu „přirovnávali k ministerstvu pravdy z knihy George Orwella ‚1984‘“, a prohlášení Jankowiczové: „Jsem kompetentní, protože jsem ověřená, ale je spousta lidí, kteří by ověření být neměli, kteří podle mého názoru nejsou, jak víte, legitimní. Chci říct, …nejsou důvěryhodní,“ přispělo k rozhodnutí iniciativu dát k ledu.

Pravda je to, co existuje

Domnívám se, že nikdo nemůže skutečně tvrdit, že zná pravdu, protože pravda vůbec není věcí názoru nebo tvrzení, nebo dokonce toho či onoho jednání. Pravda je to, co existuje, a lež je to, co neexistuje, a jediné, co existuje, je nezničitelné spojení mezi všemi lidmi a všemi věcmi.

V současné době si lidé myslí, že pouze jejich názor je správný a názor všech ostatních je špatný. Protože jsou všechny názory součástí sítě, která nás spojuje, jsou všechny názory ze své podstaty nesprávné, když jsou vnímány odděleně, a pokud jsou vnímány jako součást sítě, tak jsou ze své podstaty správné. Proto je jedinou pravdou pouze samotná síť a nic jiného nelze považovat za pravdivé bez ohledu na to, jaké to má v síti místo a funkci.

Aby to bylo trochu jasnější, představte si játra a srdce v těle člověka. Z pohledu srdce je vše, co dělají játra, falešné, špatné a škodlivé. Z pohledu jater je vše, co dělá srdce, stejně nesmyslné a škodlivé. Avšak při pohledu z perspektivy těla člověka, které obě věci spojuje a z obou čerpá užitek, jsou obě neocenitelné, nepostradatelné. Pravda je tedy viditelná pouze z perspektivy sítě.

Jaká jsou naše těla, takoví jsme i my. Žijeme v síti, která určuje vše, co se nám děje – dobré či špatné, příjemné či nepříjemné. Průběh a události v našich životech nezávisí na jediné osobě nebo činu, protože všichni jsme součástí sítě vztahů a síť určuje vše těm, kteří se v ní nacházejí. Jinými slovy, žádná věc nebo prvek nic neurčuje, ale spojení mezi nimi určuje jejich vlastnosti, hodnotu, funkčnost a životnost. Jinak řečeno, spojení mezi prvky určují vše.

Uvidíme pravou a skutečnou realitu

Vrátíme-li se k tvrzení o tom, co je pravdivé a co je nepravdivé, pak to, co existuje, a je tedy pravdivé, je to, co posiluje spojení v síti, spojení mezi lidmi. Toto spojení v síti je to, co nazýváme „Vyšší silou“, „Stvořitelem“ nebo „Bohem“. To je pravda. V souladu s tím je nepravdou vše, co odporuje spojení.

Snadno rozpoznáme, že svět je v současnosti založen na lži, protože se hroutí a rozpadá. V současné době se snažíme ovládat, zneužívat, oddělovat, odcizovat a rozdělovat. Kvůli tomu jsme v rozporu s přírodou a žijeme ve lži.

V důsledku toho, jakkoliv se snažíme omezit emise CO2, odlesňování a používání plastů, nezvrátíme sestupnou spirálu světa. Dokud se nebudeme snažit posílit spojení mezi lidmi nad všechny rozdíly a antagonismy, budeme se nadále ubírat špatným směrem, falešnou cestou, která nepovede k ničemu jinému než k porážce a agónii.

Ukazuje se, že chceme-li poznat pravdu o světě, musíme se na něj dívat pouze z pohledu sítě, celého systému, kterým je náš svět, a dokonce vesmír. Abychom to dokázali, musíme se nejprve povznést nad své omezené sebestředné představy, jako bychom byli jaterní buňky posuzující vesmír z perspektivy jater, a osvojit si perspektivu člověka, v němž sídlí játra a srdce. Z této transcendentní perspektivy bude vše, co uvidíme, pravou a skutečnou realitou.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *