Co je kabalistický kongres 3

Když poprvé přijdu na kabalistický kongres a ocitnu se v zástupu tisíců lidí, které neznám, co mi to dá?

Na kongresu bude mnoho lidí, kteří chtějí pomocí spojení dosáhnout vyšší svět, pocítit svou duši, věčný život. V našem světě v běžném životě to nikdy nemůžeme pocítit. Ale na kongresu má každý možnost „uvidět své světlo již v tomto životě“.

Učili mě, že budoucí svět je místo, kam se člověk dostane po smrti. Pokud se budu na tomto světě chovat dobře, půjdu do ráje, a pokud se budu chovat špatně, půjdu do ohně pekelného. Co je to kabalistický kongres, na který přijíždějí lidé z nejvzdálenějších zemí?

Kabalistický kongres je setkání lidí, kteří chtějí svým zvláštním spojením dosáhnout pocitu (smyslu) života na vyšším stupni, nad tímto naším životem. Toto není život po smrti.

Jde o to „uvidět svůj svět v tomto životě“. Budoucí svět není to, kam si lidé myslí, že se dostanou po smrti svého fyzického, zvířecího těla. Budoucí svět je třeba uskutečňovat ještě v tomto životě. Právě tady a teď dosahujeme nové úrovně existence, která je vyšší než naše tělo. A to se nazývá život duše.

To je něco zcela jiného, než se všeobecně věří. Jsou lidé, kteří chtějí pocítit kompletně celý svět. Uvědomují si, že realita není vymezena pouze tímto světem a člověk je zrozen pro jiný život. A proto hledají smysl života a nespokojí se s pouhou existencí.

Uvidíš svůj svět ještě v tomto životě

Takoví lidé se scházejí na kabalistickém kongresu. Přišli jsme na tento svět pouze proto, abychom strávili život v tomto uzavřeném kruhu: práce, domov, děti, školka, škola? A život končí tím, že jsme dosáhli důchodu a teď můžeme umřít?

Lidé se s takovým životem nechtějí smířit. Někteří ze zoufalství upadají do deprese, jiní se připojují k teroristickým skupinám, ničí své rodiny, sebe i celý svět. Dosáhli jsme bodu, kdy už takto nemůžeme dál žít. Mladá generace nechce žít jako jejich rodiče. Ale my jim nemáme co dát, všichni jsme v krizi.

Člověk hledá smysl života, chce pochopit, proč existuje. To je otázka člověka, ne zvířete. Zvíře si takové otázky neklade, jeho touhy nepřesahují jeho tělo. Myslí jen na to, jak zajistit své tělo, a těší se, když je tělo nasyceno.

Avšak dokonce i když je člověk nasycen, zůstává v něm prázdné místo. Stále zůstává nespokojený. Může mít jídlo, přístřeší, rodinu, děti. Stejně se ptá: „Kde je člověk ve mně? Má můj život nějaký vyšší smysl?“

Najít svou duši znamená najít člověka v sobě. To je to, co člověk odhaluje na kabalistickém kongresu – lidského ducha v sobě, svou duši. A kvůli tomu se spojujeme, protože toto spojení napravuje rozdělení, které s námi proběhlo v Babylónu.

Právě v tomto spojení si uvědomujeme svou duši, společnou sílu jednoty, vyšší duchovní svět. Právě o tom je psáno: „Uvidíš svůj svět ještě v tomto životě!“

Kabalistický kongres je setkáním lidí, kteří chtějí pochopit smysl svého života.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *