Nový rok nám prináša nové obzory

Ako začať Nový rok (Roš ha-Šana)?

Rok by ste mali začať s uvedomením si, že máte pred sebou príležitosť vyrovnať sa Stvoriteľovi, t. j. správať sa k Nemu tak, ako sa on správa k vám. Najprv však musíte zistiť, že Stvoriteľ sa k vám správa s pocitom úplnej oddanosti a lásky. To isté musíte pestovať aj v sebe.

Ale vy Stvoriteľa necítite, nepoznáte ho, a len čo si ho začnete vymýšľať, vytvoríte ďalšie náboženstvo. A tých je už v našom svete dosť.

Kabala hovorí, že na to, aby sme dosiahli Stvoriteľa, máme všetky potrebné časti. Ak ako puzzle správne poskladáte všetko, čo vám bolo dané, budete sa úplne podobať Stvoriteľovi.

Stvoriteľ stvoril tento svet prakticky v stave úplnej deštrukcie a roztrieštenosti. Ak ho ty uvedieš do poriadku, nielenže sa Mu vyrovnáš, ale v hĺbke sa Mu budeš aj podobať, dosiahneš rovnaký stav, rovnakú myseľ, rovnaký cieľ, rovnaký počiatočný bod, z ktorého On vychádzal.

Pochopíš celú hĺbku Jeho plánu, a teda v istom zmysle aj Jeho samého. Kabalisti o ďalšom nehovoria. Až sa dostaneš do tohto bodu, sám to uvidíš.

Preto je pre nás Nový rok skutočne spojený s novými obzormi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *