Kde můžeme být svobodní?

Jsme ovládáni přírodními zákony.

Existuje obecná přírodní síla a z ní vycházejí dvě protikladné síly – dávání a přijímání.

Mezi těmito silami existujeme a obě tyto vlastnosti nás ovlivňují.

Pak vyvstává otázka: Jak se vyvíjíme pod vlivem těchto sil? Kde působíme? V čem jsme svobodní? Jak v sobě tyto dvě síly hromadíme a dáváme do vzájemného vztahu? Jak z nich můžeme vycházet?

Jak bychom jednali, kdybychom neměli svobodnou vůli? Kým bychom byli? Byli bychom jako roboti, vždy pod kontrolou?

Těmito otázkami se zabývá moudrost kabaly: jak tyto dvě síly přijmout v optimální rovnováze a s jejich pomocí se vyvíjet tak, abychom se podobali samotným přírodním zákonům, abychom povstali a dosáhli rovnocennosti formy se silou obdarování v přírodě. Právě tyto zákony nám daly možnost řídit tempo našeho pokroku při jejich přijímání na sebe.

To je smyslem naší svobodné vůle.

Až doposud jsme byli vždy pod kontrolou.

Co to znamená?

Příroda do nás jakoby vpravila kapku egoismu – touhy užívat si na úkor druhých, a pak to udělá ještě o něco víc a ještě o něco víc a my pak dostaneme impuls k tomu, abychom směřovali k nejrůznějším egoistickým cílům. Čím více se náš egoismus nafukuje, tím více jsme ochotni směřovat ke stále většímu prospěchu na úkor druhých. Příroda do nás neustále vtlačuje injekční stříkačku, až nám nakonec egoismus napumpuje v plné míře.

Naše doba se vyznačuje tím, že do nás byla vstřiknuta celá injekční stříkačka egoismu, už není co vstřikovat. Proto už nemáme kam utéct.

Kam se odsud vydáme dále? Co budeme dělat?

A navíc egoismus se stal globálním a integrálním. Na začátku jsme se cítili dobře, protože jsme dosáhli egoistických globálních spojení ve světě a mysleli jsme si, že všechno bude v pořádku. Avšak když tato spojení začala záviset na všech, ukázalo se, že jsme protikladem přírody.

V této chvílí se ocitáme před velkým dilematem a musíme vyřešit, co s tím uděláme. Tam, kde nás náš plně nafouknutý egoismus spojený s našimi napjatými zpřísňujícími se globálními vztahy přivádí ke stále větším problémům po celém světě, potřebujeme dnes novou formu vzdělávání obohacujícího spojení, které by nás mělo vést k tomu, jak změnit naše egoistické spojení na altruistické. Toto je klíč k posunu k harmonickému a mírovému světu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *