Přeji vám dobrý zápis do Knihy života

Na Nový rok si navzájem přejeme dobrý zápis do Knihy života. Podle tradice jsou všechny lidské činy zaznamenány na nebesích. A my chceme být zapsáni v dobré knize spravedlivých, ne v knize hříšníků. Proto si to navzájem přejeme a vzájemně si blahopřejeme k Novému roku.

V modlitbě Roš ha-Šana jsou tato slova: „Šťastný je člověk, který na Tebe nezapomíná“. Na co bychom neměli zapomínat? Na vzájemnou lásku, na sjednocení. Neboť hlavním pravidlem Tóry je „milovat bližního jako sebe sama“. A zvláště během svátku Roš ha-Šana, na začátku nového roku, chceme, aby vše bylo medové, sladké, milé, dobré a tak si vzájemně přejeme dobrý rok.

Sbližováním mezi sebou se přibližujeme k Vyšší síle, ke Stvořiteli. A pokud se nám to loni nepodařilo, tak toho chceme dosáhnout v novém roce, přiblížit se k sobě a tím se také přiblížit k tomu nejdůležitějšímu – ke Stvořiteli.

Podstatou svátku Roš ha-Šana je korunovat Stvořitele jako jediného vládce na tomto světě. Je jasné, že Stvořitel je jedna, jedinečná a zvláštní Síla působící v celé realitě, což je skutečnost, která nevyžaduje náš souhlas.

Ale na druhou stranu my sami chceme pocítit, že Stvořitel je Největší síla na světě, která vše řídí. A my chceme být jeho služebníky, kteří bezpodmínečně plní jeho příkazy.

Chceme, aby Stvořitel vládl nad celou zemí, tedy nad všemi našimi touhami na sto procent. Právě to považujeme pro sebe za dobrý nový rok.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *