Globální podpora Izraele: Posiluje, nebo oslabuje?

Je pravda, že více než 80 zemí vyjádřilo Izraeli svou podporu po tragických událostech 7. října, ale co se týče otázky, zda nás taková podpora posiluje, musím říci pravý opak: oslabuje nás. Síla a budoucnost lidu Izraele nezávisí na tom, jak se k nám staví ostatní, ale na tom, jak se stavíme my k sobě navzájem.

Není mi o nic lépe z rostoucí mezinárodní podpory Izraeli. Naši budoucnost si totiž musíme zajistit sami, a to budováním vztahů lásky, blízkosti a ohleduplnosti. Bylo to právě utváření těchto pozitivních a sjednocujících vztahů, co nás na začátku učinilo národem. Původně jsme nebyli národ, ale skupina lidí, která se shromáždila pod myšlenkou dosáhnout lásky navzdory našim rozdílům, a byla to tato forma spojení, která z nás udělala národ. Pokud takové postoje k sobě dnes realizujeme, pak proti nám nikdo nebude mít žádné výhrady.

Přitažení sjednocující síly

Navíc je nesprávné předpokládat, že světová podpora Izraele, která následovala po prvních útocích Hamásu, pomůže tomuto konfliktu více porozumět a empaticky se postavit na izraelskou stranu. Lidé se dokáží vcítit do druhých, když se dokáží vžít do jejich pocitů, ale vlastnost, která z izraelského národa učinila národ, se vymyká naší vrozené přirozenosti, a proto se do ní nikdo nedokáže vžít. Z tohoto důvodu také nemám žádnou kritiku na to, jak se lidé ve světě staví k lidu Izraele.

K tomu, abychom se skutečně dočkali příznivé odezvy od světa, je psáno: „Když je Hospodin vysvobodil ze Sijónu, zdálo se to jako sen. Tehdy se mezi národy říkalo: ‚Hospodin jim prokázal veliké věci’“ (Žalmy 126:1–2). Jinými slovy, naše jednota přitahuje zvláštní sílu, která přichází, aby nás chránila, a když je tato síla přítomna v našich spojeních, získáváme podporu od světa.

Musíme se tedy sjednotit tak, abychom tu byli vždy jeden pro druhého. Takové sjednocení přitáhne sílu, která nás bude chránit, a my se nemusíme starat o nic jiného než o sjednocení a přitažení této sjednocující síly.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *