Hvězdná mapa života

Uprostřed nebeské klenby leží zářící cesta. Je to had nebeské klenby, kterému astronomové říkají Mléčná dráha. (Kniha Zohar)

Podstata tkví v tom, že Mléčná dráha se tak nenazývá jen tak pro nic za nic. Je to cesta, která nám shůry určuje náš osud, vyšší předurčení.

Pokud půjdeš, bez použití vlastního úsilí, začneš se pohybovat jakoby po Mléčné dráze od začátku až do konce, po cestě prvotního hada. Vždycky tě bude pěkňounce tlačit, a tak posouvat k cíli, protože se zdá být andělem Stvořitele – jeho řídící silou.

Ale když to převezmeš na sebe, pak jsi nad Mléčnou dráhou, nad hvězdami! Povzneseš se na úplně jinou úroveň a sám podle sebe si potom určíš, jak budeš postupovat.

Pak ti již nebesa nemohou nic prozradit. Odhalují mapu tvého života, pouze pokud se na něm nepodílíš sám, jen když jsi na nich závislý. Avšak když si přeješ se nad tyto síly povznést, píšeš už svůj vlastní život – v nebi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *